Terhin tausta on vahvasti organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittämisessä ja tutkimuksessa. Konsulttina hän on auttanut niin kansainvälisiä kuin kotimaisiakin organisaatioita eri toimialoilla henkilöstökokemuksen, johtamisen ja asiantuntijatyön arvioinnissa ja kehittämisessä. Terhi on valmentanut, fasilitoinut ja kouluttanut johtoryhmiä, esimiehiä, asiantuntijoita ja tiimejä sekä johtajana ja asiantuntijana kehittymisessä että toimintakulttuurin kehittämisessä. Momentouksessa Terhi soveltaa osaamistaan johtoryhmien arviointeihin ja kehittämiseen sekä johdon suorahakuihin. Terhin intohimona on samoaminen sienimetsässä, usein koiran kanssa.