(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Back to basics – selkeyttä johtamiseen

Olen huomannut yritysjohtajien kanssa keskustellessani kuinka monissa yrityksissä perusasiat ja tekeminen vaikuttavat ajoittain hankalilta. Nykyiset organisaatiomallit, varsinkin matriisi, aiheuttavat epäselvyyksiä sekä osittain myös päällekkäisyyksiä erityisesti vastuualueissa. En kiistä, etteikö matriisiorganisaatiorakenteessa ole  hyvääkin, mutta haluan kuitenkin tarkastella tilannetta yksilön kautta – sen, jolta odotetaan vahvaa suoritusta.

Kulkeehan tieto saumattomasti ja ovathan tehtävänkuvat selkeän kirkkaita? Voidaanko aidosti sanoa, että jokainen organisaatiossa tietää, mitkä ovat hänen perustehtäviään ja mitä häneltä odotetaan?  Onko sisäisen tiedon laatu kunnossa eli ollaanko sisäisesti laajasti tietoisia siitä, mitä yhtiön muissa toiminnoissa tehdään? Tiedän tämän kuulostavan kliseiseltä, mutta törmään huomattavan usein siihen, ettei tieto kulje, mikä on mielestäni sekä valtava energiasyöppö että tuhansien mahdollisuuksien hukkaamista.

Kilpailukyvyn parantamisesta yleisellä tasolla puhuttaessa nostaisin kiinnostuksen tasoa johtamiseen. Näiden kolmen perusasian kuntoon saattamisella voidaan todennäköisesti tehostaa toimintaa oleellisesti:

  1. Varmista, että jokaisella on kristallinkirkas käsitys perustehtävästään.
  2. Lisää kommunikointia asiakkuuksista ja tekemisistä asiakkuuksissa yli toimintarajojen. Voi olla, että mahdollisuus kauppaan on lähempänä yhdessä rakentaen kuin yksin puurtaen.
  3. Jaa säännöllisesti ja usein parhaita käytäntöjä yli toimintarajojen. Toimialat ja asiakkaiden toiminta muuttuu valtavalla vauhdilla – tämän päivän ratkaisuja tehdään huomispäivän tiedoilla.

Kirjoittaja Kim Pomoell on Momentouksen perustaja, joka siirryttyään perheyhtiöön Pietarsaareen jatkaa vaikuttamista Momentouksessa sen Advisory Boardin jäsenenä.