Kesätöissä Momentouksella

Kesätyön saaminen voi olla todella haastavaa, varsinkaan kun ei ole työkokemusta ja on vielä peruskoulussa. Siksi arvostin tätä mahdollisuutta tutustua työelämään Momentouksella erittäin paljon. Olin Momentouksella töissä viikon kesäkuun alussa. Tämä oli ensimmäinen kesätyöni, joka ei olisi voinut mennä paremmin. Heti ensimmäisenä päivänä sain todella tervetulleen ja positiivisen fiiliksen. Kaikki ihmiset olivat erittäin mukavia, kunnioittavia ja …

Lue lisää

Kilpailukykyä johtamisella ja palkitsemisella – kooste kutsuvierasaamiaiselta 12.5.

Yrityksen menestys ja kilpailukyky rakentuvat aina yrityksessä työskentelevistä ihmisistä: näiden osaamisesta, kehityspotentiaalista ja motivaatiosta. Hyvä johtaja ymmärtää, että hyvän työilmapiirin, nykyaikaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen ja -palkitsemisen merkitys kilpailukyvyssä lisääntyy jatkuvasti. Edellä mainittuja asioita saavuimme pohtimaan Snellmanin päivänä 12.5. tapahtumatalo Bankin auditorioon Momentous Oy:n ja Reward Agency Oy:n kutsuvierasaamiaiselle. Yrityksen hallitus johtamisen kirittäjänä – Jorma Eloranta/Neste …

Lue lisää
Mia Aspegrén +358 40 531 2684 Linkedin

Solisteista synergiseksi johtoryhmäksi

Parhainkaan ei pysty yksin olemaan paras. Synerginen performoi paremmin. Usean teidänkin strategiassa korostuu yhteistyö yli yksikkörajojen, kokonaisuuden etu, synergian hyödyntäminen. Uudistumiskyky, eikö näin? Kaikki haluavat pois siiloista. Yhä useampi haluaa kehittää tiimiään loistavien yksilöiden kokoelmasta kohti synergistä tiimiä. Koska synergisesti kyvykäs ryhmä pystyy huomattavasti paremmin uudistumaan kuin hajanainen ryhmä. Ja se eittämättä performoi paremmin. Ja …

Lue lisää
Pasi Natri +358 40 511 7796 Linkedin

Momentouksen kuusi laatunäkökulmaa

Pohdiskelin viime viikolla kirjoituksessani yleisesti sitä, mitä on palveluyrityksen laatu. Omassa työssämme haluamme laadun olevan näkyvästi ja jatkuvasti arjessamme läsnä. Yhdessä määrittelimme kuusi laatunäkökulmaa, joita toteutamme omassa tekemisessämme: Suunnittelu: mitä tavoittelemme? Suunnittelunäkökulma valaisee, mitä asiakas ja me yhdessä asiakkaan kanssa toimeksiannolta tavoittelemme. Olennaisin tavoite on profiilia vastaavan henkilön valinta avoinna olevaan tehtävään. Kyseessä on siis …

Lue lisää
Pasi Natri +358 40 511 7796 Linkedin

Mitä on palveluyrityksen laatu?

Meillä Momentouksessa – johdon rekrytoija ja auditoija – on laatu näkyvästi läsnä arjessamme. Haluamme tuottaa kumppaneillemme – asiakkaillemme ja ehdokkaillemme – ja itsellemme ylivertaisen laatukokemuksen, jossa korostuvat organisaatiokulttuurin merkitsevyys, perusteellinen profilointi ja ratkaisukeskeinen raportointi sekä aktiivinen viestintä ja työn jämptiys. Tuloksiin on päästy ja yhä parempaa tavoitellaan! Mitä on laatu palveluyrityksessä, joka tuottaa lisäarvoa toimivan …

Lue lisää
Pasi Natri +358 40 511 7796 Linkedin

Koulutustasomme uhkaa laskea

Yllä oleva taulukko Suomessa tohtoriksi väitelleiden määrästä tuottaa tunnelman, että koulutustasomme sen kun nousee. Hyytävä vaihtoehdoton totuus kumminkin on, että Suomen koulutustaso on jäämässä verrokkiryhmässä, OECD-maiden joukossa, alle keskitason. Uhkana on, että viime vuosisadalla ovat syntyneet kaikkein koulutetuimmat suomalaiset ikäpolvet. Tällainen kehitys maassa, jossa työn tekemisen kustannukset ovat huippukorkeita, ei herätä luottamusta menestykseen. Erityisesti soveltavaan teknologiaan …

Lue lisää
Sari Fairchild +358 40 531 2284 Linkedin

Näin vakuutat pääehdokashaastattelussa

Suorahaku on usein varsin pitkä prosessi. Siihen kuuluu useampi haastatteluvaihe, joiden kautta tehtävään vahvimmat ehdokkaat seuloutuvat pääehdokkaiksi eli tapaamaan asiakkaan. Tämä haastattelu on valinnan kannalta se ratkaisevin. Pääehdokas- tai finalistihaastatteluun osallistuu toimeksiannosta riippuen yleensä 3-4 parasta ehdokasta, joilla kaikilla on jo tehtävään sopivaksi todettu koulutus, osaaminen ja työhistoria. Koska kaikki pääehdokasvaiheessa mukana olevat ovat jo …

Lue lisää
Mia Aspegrén +358 40 531 2684 Linkedin

Uudistuksen johtaminen se on

Kriittisin vaatimus hyvälle johtamiselle tällä hetkellä? Se on kyky johtaa uudistumista. Tärkein vaatimus johtoryhmän jäsenelle? Kyky sparraavaan yhteistyöhön. Uudistuksen johtaminen vaatii ajattelun ja toiminnan kykyjä, jotka eivät kaikki ponnista vain itsestäsi vaan tiimistä. Minkälainen tiimidynamiikka edistää uudistamista? Mikä jarruttaa? Parhaan tiimiyhteistyön eli synergian syntyessä tiimissä jokainen pystyy nousemaan yli oman tasonsa – koska saa ajattelu- …

Lue lisää
Paula Saloranta +358 40 766 9122 Linkedin

Vaikuttavan johtamisen TOP 3 -kokemusta

Kokemuksemme vaikuttavasta johtamisesta syntyy jokaisen yksilön aivoissa. Se on tulkintaa ympäristöstä ja tapahtumista. Esimerkiksi siitä, miten minua ja kollegoja kohdellaan. Kokemus vaikuttaa ja jopa määrittää yksilöiden käyttäytymistä ja asettaa kasvun rajat. Olen työssäni päässyt miettimään tuhansien esimiesten kanssa heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan siitä, millainen esimiehen käyttäytyminen on tehnyt heihin erityisen positiivisen vaikutuksen. Mitä sellaista heidän esimiehensä …

Lue lisää
Anu Suomäki +358 40 759 9984 Linkedin

Merkityksellinen organisaatiokulttuuri onnellisen työyhteisön alkulähteenä

Onnellisuus ja hyvinvointi oli eräs vuosittain järjestettävän Lahden tiedepäivän teemoista. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijat Tuija Oikarinen ja Suvi-Jonna Martikainen ovat tutkineen ”Sitä saat, mitä jaat” -kehittämishankkeessaan organisaatiokulttuurin vaikutusta työhyvinvointiin. Tutkimus keskittyi sosiaali- ja terveysalalle, mutta tulokset ovat helposti sovellettavissa muillekin aloille. Organisaatiokulttuurilla on vahva vaikutus työyhteisön hyvinvointiin. Yksilön onnellisuus taas ei synny pelkästä mielihyvän tunteesta, …

Lue lisää