(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Headhunter on ammattitaitoisen HR:n paras kaveri

Yrityksen avainroolien täyttämiseen käytetään useimmiten suorahakua, headhuntingia. Avainosaaminen ja avainroolit määritellään yrityksen strategiassa; tässä määrittelyssä henkilöstöjohdolla on merkittävä rooli. HR:n rooli ei tulisi olla pelkkä tukitoiminto, vaan aidosti osa liiketoimintaa.

HR:n roolina on tunnistaa, minkä tyyppinen rekrytointi sopii parhaiten yrityksen tilanteeseen. Ensimmäistä kertaa suorahakua käyttävällä voi olla suorahausta hähmäinen kuva. HR:n vastuulla onkin kertoa, milloin suorahaku on tehokkain keino avainhenkilöiden rekrytoinnissa.

Mitä paremmin HR tuntee yrityksen liiketoimintaa, sitä paremmin se pystyy sparraamaan rekrytoivaa esimiestä tarvittavista kompetensseista. HR:llä on tärkeä rooli myös esimiehen haastamisessa, mikäli avainrooli alkaa muistuttamaan yksisarvista. HR:n on sparrattava esimiestä myös siinä tilanteessa, kun palkkataso ja kokemus eivät välttämättä kohtaa osaajamarkkinan kanssa.

Headhunter toimii jokaisessa toimeksiannossa yrityksen edustajana ja tekee myyntityötä yrityksen puolesta. Kilpailu osaajista on kovaa; siksi on tärkeää kertoa yrityksestä ehdokkaille houkuttelevasti mutta myös realistisesti.

Tärkeää on myös prosessin sujuvuus ja sovitussa aikataulussa eteneminen. Prosessin viivästykset aiheuttavat usein hämmennystä ehdokkaissa ja pahimmassa tapauksessa yksi tai useampi ehdokas vetäytyy prosessista.

Headhunter onkin ammattitaitoisen HR:n paras kaveri: suorahaku on ennen kaikkea tiivistä yhteistyötä, jonka tuloksena on avainrooliin mahdollisimman sopiva henkilö.


Kirjoittaja Soili Nepponen on pitkän linjan rekrytointikonsultti ja uracoach.
Yhteiskuntatieteiden tohtoriopiskelijana hän tutkii muutosjohtamista suorahaun näkökulmasta.