(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Huippuosaaja haussa? Asiantuntijahaku on helppo tapa rekrytoida

Asiantuntijarekrytoinnin markkina on viime vuosina kääntynyt päälaelleen. Aiemmin valta on ollut korostuneesti rekrytoivalla yrityksellä, joka on saanut valita parhaan osaajan hakijoiden joukosta. Nykyään asetelma on päinvastainen: parhaat tekijät saavat itse valita työnantajansa, eikä jokaiseen tilaisuuteen ole pakko tarttua ellei tehtävä tai yritys kiinnosta häntä aidosti.

Myös perinteinen hakuilmoittelu on menettänyt tehoaan, kun tavallinen työpaikkailmoitus tavoittaa asiantuntijatason aiempaa huonommin. Etenkin sellaiset työnantajabrändit, jotka eivät heti herätä halutussa osaajajoukossa kiinnostusta, hukkuvat helposti massaan eivätkä tavoita parhaita osaajia välttämättä ollenkaan.

Näiden faktojen valossa ei ole ihme, että olemme viime aikoina saaneet asiakkailtamme kyselyitä myös asiantuntijapuolen suorahauista. Vastauksena tähän tarpeeseen lanseerasimme Talentous-haun, joka keskittyy nimenomaan asiantuntijatason rekrytoinneissa avustamiseen.

Tässä artikkelissa paljastan, miten asiantuntijahaku toimii ja mihin sen taika oikeastaan perustuu.

Research-konsultti on asiantuntijahaun ihmeiden ykköstekijä

Samaan tapaan kuin perinteinen toimivan johdon suorahaku, myös onnistunut asiantuntijasuorahaku saa voimansa huolellisesta taustatyöstä.

Etsittävä profiili rajataan yhdessä rekrytoivan organisaation kanssa heti yhteistyön aluksi. Reunaehtoja voidaan asettaa esimerkiksi sille, mitä nimikettä etsitään, miltä alueelta osaajan tulisi löytyä, minkälaisilla avainsanoilla hän kuvailee osaamistaan ja miltä toimialoilta osaajaa halutaan etsiä.

Taitavan research-konsultin – ehdokkaat etsivän ja kontaktoivan suorahaun ammattilaisen – supervoima on siinä, että hän kykenee löytämään riittävän joukon toivotunlaisia osaajia hyödyntäen erilaisia tietokantoja ja omia verkostojaan. Research-konsultti etsii sopivia ehdokkaita paitsi jo valmiiksi vapailla työmarkkinoilla liikkuvien asiantuntijoiden, myös niiden osaajien joukosta, jotka eivät juuri sillä hetkellä aktiivisesti etsi uusia uramahdollisuuksia.

Nykyään kattavin tietokanta on ammatillinen verkkoyhteisö LinkedIn, jossa valtaosalla asiantuntijatason osaajista on oma profiilinsa. LinkedInin lisäksi research-konsultti voi etsiä sopivia ehdokkaita esimerkiksi suorahakuyrityksen omasta osaajatietokannasta, Googlesta tai vaikkapa Twitteristä, joka etenkin Suomen mittakaavassa toimii myös ammatillisen keskustelun alustana. Koska suorahaun ammattilaisilla on pitkä rekrytointikokemus taustallaan, saattaa myös vanhoista haastatteluista muistua mieleen kuvailuun sopivia osaajia.

Suorahaku täydentää parhaimmillaan organisaation omaa HR-osaamista

Asiantuntijasuorahaun hyödyntäminen ehdokaskartoituksen tekemiseen on fiksua paitsi ajansäästön kannalta, niin myös kustannusnäkökulmasta.

Rekrytointitarve vaihtelee talouden heilahteluiden mukaan, eikä omassa HR-tiimissä välttämättä aina ole tarvetta puhtaasti rekrytointeja hoitavalle. Myös ehdokaskartoitukseen tarvittavien tietokantojen hankkiminen voi käydä omin voimin yllättävän kalliiksi, kun suorahakukumppanin kautta niitä pääsee hyödyntämään huomattavasti edullisemmin.

Suorahakukumppanin ydinosaamista on potentiaalisten asiantuntijoiden houkutteleminen osaksi rekrytointiprosessia – heidänkin, jotka eivät oikeastaan edes vielä omasta aloitteestaan ole etsineet uusia uramahdollisuuksia. Toisinaan parhaat ehdokkaat täytyy onnistua houkuttelemaan mukaan jopa kilpailijan leivistä. Etenkin tässä research-konsulttien ammattimaiset neuvottelutaidot ovat kullan arvoiset.

Research-konsultin etsinnän tuloksena on listallinen asiantuntijoita, joiden osaamisen tiedetään jo valmiiksi vastaavan haettua ihanneprofiilia. Yhteistyömallista riippuen asiantuntijat voidaan seuraavaksi haastatella joko organisaation oman HR-tiimin voimin, tai vaihtoehtoisesti jatkaa osaajajoukon jalostamista vielä osuvammaksi tekemällä heille videohaastattelut suorahakukumppanin toimesta.

Lue lisää: Talentous-haun kaksi eri mallia

Houkutteleva työnantajamielikuva ja erinomainen ehdokaskokemus merkitsevät myös asiantuntijahaussa

Ehdokkaalle asiantuntijahaku on alusta loppuun hyvin vaivaton kokemus. Toisin kuin perinteisessä ilmoitushaussa, suorahaussa asiantuntijan ei tarvitse käyttää aikaansa raskaisiin rekrytointijärjestelmiin rekisteröitymiseen. Sen ansiosta ehdokkaan kynnys lähteä mukaan rekrytointiprosessiin on huomattavasti matalampi.

Kun yhteydenotto tapahtuu suorahakukonsultin toimesta rekrytoivalta yritykseltä asiantuntijaan päin, jäävät myös usein vaivalloiseksi koetut hakemuskirjeiden ja CV-luetteloiden rustaamiset välistä – asiantuntijan ei tarvitse itse aktiivisesti etsiä uutta työtä, vaan suorahakukumppani etsii hänet käsiinsä. Helpoimmillaan ehdokas pääsee mukaan pitämällä LinkedIn -profiilinsa kiinnostavana ja ajan tasalla.

Talentous-haussa hyödynnämme ehdokkaiden haastattelemiseen RecRight -videorekrytointityökalua, joka on ehdokkaalle erittäin helppokäyttöinen. Pyydämme videohaastattelua varten rekrytoivalta yritykseltä aina pienen esittelyn avoimesta tehtävästä, yrityksestä ja tiimistä – videohaastattelu on siis oiva paikka myös työnantajamielikuvan kohottamiseen.

Lue lisää: Erinomainen ehdokaskokemus on bränditeko

Asiantuntijahaun ammattilaiset apunasi: tutustu tarkemmin Talentoukseen ja tekijöihimme

Onko asiantuntijan rekrytoiminen sinulla ajankohtaista nyt tai tulevaisuudessa? Saammeko auttaa sinua tunnistamaan markkinan parhaat asiantuntijat alallasi – oli haussa sitten Controller, HR-asiantuntija, Account Manager, Project Manager tai joku ihan muu?

Tutustu uusiin Talentous-palveluihimme klikkaamalla alta: