(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Hyvä työnantajamielikuva rakentuu teoista ja sanoista

Rekrytointitilanteessa hyvistä hakijoista kilpailtaessa hyvä työnantajamielikuva voi olla jopa palkkaa, tarjottuja tehtäviä tai työpaikan sijaintia tärkeämpi tekijä. 

Monille työpaikan vaihto on arvopohjainen valinta; ihmiset odottavat työltään merkityksellisyyttä ja haluavat työskennellä yrityksessä, jonka arvot vastaavat omia ja sen brändi heijastaa noita arvoja. Kilpailutilanteessa ehdokkaan harkitessa kahden tai useamman työtehtävän ja yrityksen välillä positiivinen työnantajamielikuva voi olla yritykselle joko sen valttikortti tai tyhjä käsi.

Hyvän työnantajamielikuvan rakentaminen ja ylläpito ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan se vaatii systemaattista ja aktiivista työtä sekä avoimuutta. Se ei ole pelkästään viestintä- tai markkinointiosaston tekemää mainontaa, sisällöntuotantoa, ulkoista viestintää tai satunnaista kampanjointia, vaan kokemukseni mukaan tärkeintä on se, mitä yrityksessä työskentelevät kertovat omasta työnantajastaan, työstään ja työympäristöstään. Ja nimenomaan yrityksen työntekijät, ei pelkästään yrityksen johto tai rekrytointitilanteessa haastatteleva esimies.

Ulkoista rekrytointikumppania käytettäessä kannattaa valjastaa tämä mukaan työnantajamielikuvan rakentamiseen. Ulkoiselta kumppanilta saa parhaimmillaan myös arvokasta palautetta työantajamielikuvasta, jonka pohjalta on mahdollista lähteä rakentamaan jo ennestään hyvän maineen päälle tai tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä.

Lopuksi: tyytyväinen ja sitoutunut työntekijä on yrityksen arvokkain työnantajamielikuvan rakentaja.  Metsään mennään, jos työnantajamielikuva ulkoistetaan kokonaan markkinoinnille – pelkillä kivoilla kuvilla ja sloganeilla ei työnantajamielikuvaa rakenneta.


Kirjoittaja Anne Jurvelin työskentelee Baronalla henkilöstön osaamisen kehittämisen tehtävissä ja haastaa päivittäin vähintään itsensä miettimään tekijöitä, jotka tekevät Baronasta erityisen houkuttelevan työnantajan.