(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Hyvän tyypin löytäminen ei ole sattuman kauppaa

 

Markkinat kasvavat ja kilpailu hyvistä tyypeistä on entistä kovempaa. Kokemuksesta voin todeta, että mitä sitoutuneempi johto on rekrytointeihin, työnantajamielikuvan rakentamiseen ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen pitkällä aikavälillä, sitä varmemmin ja helpommin se löytää hyviä työnhakijoita ja lopulta sen kuuluisan hyvän tyypin. Sattumalta tähän ei päädytä.

Hyvät tyypit kiinnostuvat hyvistä yrityksistä

Hyvän tyypin määritelmä vaihtelee tehtävän ja yrityksen mukaan, mutta yleensä hänessä yhdistyvät sekä tehtävään vaadittava osaaminen, kompetenssi ja motivaatio että oikeanlainen palo. Hyvä työpaikka ei enää myy itse itseään, vaan hyvät tyypit haluavat kuulla rekrytoivan esimiehen suusta, miksi juuri tämä yritys ja organisaatio voi olla hänen seuraava työpaikkansa ja kerrotun pitää olla totta – hakijat kyllä selvittävät, millainen kulttuuri yrityksessä oikeasti on. Hyviä hakijoita saa, kun maine on kunnossa tai joku on valmis sinua suosittelemaan.

Tuloksia pitkällä aikaväillä

Suorahakukumppania valitessa on yhä tärkeämpää huomioida kumppanin mahdollisuudet ja resurssit pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Puhuisinkin mielelläni strategisesta kumppanuudesta, jossa yhdessä käydään läpi yrityksen nykytila sekä tunnistetaan ja määritellään, mitä osaamista yritys lähivuosina tarvitsee. Ennakoiva suunnittelu rekrytoinnissa voidaan kokea haastavaksi, mutta valmistautuminen tulevaan varmistaa pärjääminen kilpailussa, joka hyvistä tyypeistä käydään.

Suorahakukumppanin rooli ei ole ainoastaan rekrytointiprosessin tehostaja ja resurssien vapauttaja, vaan hyvä rekrytointikumppani toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteys rekrytoivaan esimieheen on tärkeä, jotta ymmärrämme, millaista osaamista haetaan, millaiseen tiimiin henkilö on tulossa ja mitä muuta haussa on huomioitava.

Haluan toimia tukena, sparraajana, ulkopuolisena haastajana, joka auttaa asiakasta tunnistamaan ne potentiaaliset hakijat, joilta löytyy sekä vaadittua osaamista että organisaatioon sopivaa energiaa ja persoonaa. Tarjotakseni ehdokkaille mahdollisimman selkeän kokonaiskuvan yrityksestä ja löytääkseni yrityksen tavoitteisiin nähden sopivan henkilön minun pitää ymmärtää sekä asiakkaan liiketoimintaa ja toimialavaatimuksia että sen suuntaa ja visiota.

Suorahaku tai rekrytointi ei itsessään ole monimutkaista, mutta siitä voi sellaista tulla. Asiantunteva kumppani huolehtii, että yritys on sitoutunut avoimeen ja aidosti hakijasta välittävään rekrytointiin, jolloin hyviä tyyppejä on helpompi löytää.