(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle
kulttuuri

Johda kulttuuria – ja menesty

Toimitusjohtajasuorahakua profiloidessa nousee keskeiseksi kysymykseksi, onko tuleva toimitusjohtaja johtamassa uudistusta vai ylläpitoa.

Taidan arvata markkinasuosikin: uudistusta. Entä onko hänen tavoitteensa olla johtamassa yksilösuorituksia vaiko yhteistyötä?

Arvaan: yhteistyötä. Sillä kuinka paljon yhteistyön hyödyistä meillä on varaa hukata?

Tässä  joukko kysymyksiä, jotka taitava uudistuksen johtaja voisi kysyä sinulta sparratakseen sinua onnistumaan.

Fokus.

Missä asioissa meidän on keskeisintä uudistua? Miksi?

Ketä voimme benchmarkata hyvänä kirittäjänä? Ehkäpä oman toimialan ulkopuolella?

Olemmeko ymmärtäneet samalla tavalla, miten etenemme pragmaattisesti kohti tavoitettamme? (Vastausten kirjosta moni johtaja yllättyisi…)

Kulttuuri ja toimintatavat.

Johda kulttuuria ja menesty. Minkälainen henkinen koodi ja identiteetti ohjaa ajattelua ja toimintaa yhtiössäsi? Mitkä toimintatavat olisi syytä fiksata selkeästi paremmin virtaaviksi? Mistä kulttuurin piirteistä on myös tinkimättömän arvokasta pitää kiinni?

Vauhdittaisiko uusien, tavoitekulttuuria edustavien avainhenkilöiden sisään tuominen haluttua kulttuurin uudistumista?

Konfliktilta ei aina voi välttyä. Tärkeää on kuitenkin uudistuksen ohella johtaa myös jatkumoa ja ponnistaa yhteisesti tunnustetuista arvostuksista.

Osaaminen.

Uudistuuko osaamispääomanne riittävästi?

Miten hyvin nykyinen osaamisrakenne edistää menestymistänne?

Mikä osaaminen on vielä liian heikkoa tavoitteisiinne nähden?

Voitko lisätä sitä täsmäkoulutuksin ja toisilta oppimalla? Vai pitäisikö uudistusta vauhdittaa ja rekrytoida uutta osaamispohjaa taloon?

Uusi osaaminen nopeuttaa toiminnan kehittymistä ja vauhdittaa myös muiden osaamisen kehittymistä aiheessa.

Palvelut.

Mikä on asiakkaamme ja asiakkaan asiakkaan kokemus?

Miten hyvin se ohjaa kehitystämme ja saa meidät terävöittämään haluamiamme erottautumistekijöitä?

Entä mikä on työntekijäkokemus palvelua tuottaessa? (Löydät takuulla näistä yhteyden.)

Johtamiskyvykkyys.

Onko sinulla näihin tavoitteisiin oikeat avainhenkilöt? Pystyvätkö he johtamaan uudistumista halutulla tavalla? Onko heidän resilienssinsä kohdallaan? Miten hyvin he pystyvät tuomaan synergiaa – hyödyttämään muita ja hyötymään muista vai kertyykö johtamishukkaa?

”Pohdihan hetki”, saattaisi uudistajamentorisi sanoa, ”miten hyvin omat johtamiskäytänteesi tukevat synergian syntymistä? Olemmeko kenties viritettyjä liian yksilösuoritteisen tekemisen johtamiseen?”

Voisikin kysyä, kuinka paljon yhteistyön hyödyistä meillä on varaa hukata?