Uutistoiminnan johtaja ja päätoimittaja, Yle

Yleisradio hakee uutistoiminnan johtajaa ja päätoimittajaa vastaamaan suomenkielisestä uutis- ja ajankohtaistoiminnasta. Valittava henkilö toimii yksikön vastaavana toimittajana ja Ylen johtoryhmän jäsenenä. Hän raportoi Ylen toimitusjohtajalle. Uutis- ja ajankohtaistoiminta vastaa maailmaan, yhteiskuntaan ja maakuntiin liittyvästä uutistyöstä sekä ajankohtaisohjelmista ja urheilusta. Yksikössä työskentelee lähes tuhat henkilöä ja sen budjetti oli viime vuonna noin 100 miljoonaa euroa. Tehtävässä menestyminen edellyttää …

Lue lisää

Toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto

Säästöpankkiryhmä hakee toimitusjohtajaa johtamaan Säästöpankkiliittoa ja koko ryhmän keskusyhteisöä. Toimitusjohtajan tehtävässä menestyminen edellyttää vakuuttavaa finanssi- ja palveluliiketoiminnan johtamiskokemusta, erinomaista henkilöjohtamisen työtapaa, digimurroksen ymmärrystä, strategisen asemoinnin kyvykkyyttä sekä intoa edistää Säästöpankkiryhmän asiaa myös julkisuudessa. Ryhmän hallintomalli korostaa yhteistyötä ja kykyä erilaisten näkemysten yhteensovittamiseen. Näiden ominaisuuksien tuloksena toimitusjohtaja toteuttaa parhaiten Säästöpankkiryhmän strategista suuntaa, säästöpankkiaatteeseen perustuvaa kannattava kasvua. …

Lue lisää

Kilpailukykyä johtamisella ja palkitsemisella – kooste kutsuvierasaamiaiselta 12.5.

Yrityksen menestys ja kilpailukyky rakentuvat aina yrityksessä työskentelevistä ihmisistä: näiden osaamisesta, kehityspotentiaalista ja motivaatiosta. Hyvä johtaja ymmärtää, että hyvän työilmapiirin, nykyaikaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen ja -palkitsemisen merkitys kilpailukyvyssä lisääntyy jatkuvasti. Edellä mainittuja asioita saavuimme pohtimaan Snellmanin päivänä 12.5. tapahtumatalo Bankin auditorioon Momentous Oy:n ja Reward Agency Oy:n kutsuvierasaamiaiselle. Yrityksen hallitus johtamisen kirittäjänä – Jorma Eloranta/Neste …

Lue lisää

Mia Aspegrén

mia.aspegren@momentous.fi +358 40 531 2684 Linkedin

Solisteista synergiseksi johtoryhmäksi

Parhainkaan ei pysty yksin olemaan paras. Synerginen performoi paremmin. Usean teidänkin strategiassa korostuu yhteistyö yli yksikkörajojen, kokonaisuuden etu, synergian hyödyntäminen. Uudistumiskyky, eikö näin? Kaikki haluavat pois siiloista. Yhä useampi haluaa kehittää tiimiään loistavien yksilöiden kokoelmasta kohti synergistä tiimiä. Koska synergisesti kyvykäs ryhmä pystyy huomattavasti paremmin uudistumaan kuin hajanainen ryhmä. Ja se eittämättä performoi paremmin. Ja …

Lue lisää

Pasi Natri

pasi.natri@momentous.fi +358 40 511 7796 Linkedin

Momentouksen kuusi laatunäkökulmaa

Pohdiskelin viime viikolla kirjoituksessani yleisesti sitä, mitä on palveluyrityksen laatu. Omassa työssämme haluamme laadun olevan näkyvästi ja jatkuvasti arjessamme läsnä. Yhdessä määrittelimme kuusi laatunäkökulmaa, joita toteutamme omassa tekemisessämme: Suunnittelu: mitä tavoittelemme? Suunnittelunäkökulma valaisee, mitä asiakas ja me yhdessä asiakkaan kanssa toimeksiannolta tavoittelemme. Olennaisin tavoite on profiilia vastaavan henkilön valinta avoinna olevaan tehtävään. Kyseessä on siis …

Lue lisää

Pasi Natri

pasi.natri@momentous.fi +358 40 511 7796 Linkedin

Mitä on palveluyrityksen laatu?

Meillä Momentouksessa – johdon rekrytoija ja auditoija – on laatu näkyvästi läsnä arjessamme. Haluamme tuottaa kumppaneillemme – asiakkaillemme ja ehdokkaillemme – ja itsellemme ylivertaisen laatukokemuksen, jossa korostuvat organisaatiokulttuurin merkitsevyys, perusteellinen profilointi ja ratkaisukeskeinen raportointi sekä aktiivinen viestintä ja työn jämptiys. Tuloksiin on päästy ja yhä parempaa tavoitellaan! Mitä on laatu palveluyrityksessä, joka tuottaa lisäarvoa toimivan …

Lue lisää

Pasi Natri

pasi.natri@momentous.fi +358 40 511 7796 Linkedin

Koulutustasomme uhkaa laskea

Yllä oleva taulukko Suomessa tohtoriksi väitelleiden määrästä tuottaa tunnelman, että koulutustasomme sen kun nousee. Hyytävä vaihtoehdoton totuus kumminkin on, että Suomen koulutustaso on jäämässä verrokkiryhmässä, OECD-maiden joukossa, alle keskitason. Uhkana on, että viime vuosisadalla ovat syntyneet kaikkein koulutetuimmat suomalaiset ikäpolvet. Tällainen kehitys maassa, jossa työn tekemisen kustannukset ovat huippukorkeita, ei herätä luottamusta menestykseen. Erityisesti soveltavaan teknologiaan …

Lue lisää

Sari Fairchild

sari.fairchild@momentous.fi +358 40 531 2284 Linkedin

Näin vakuutat pääehdokashaastattelussa

Suorahaku on usein varsin pitkä prosessi. Siihen kuuluu useampi haastatteluvaihe, joiden kautta tehtävään vahvimmat ehdokkaat seuloutuvat pääehdokkaiksi eli tapaamaan asiakkaan. Tämä haastattelu on valinnan kannalta se ratkaisevin. Pääehdokas- tai finalistihaastatteluun osallistuu toimeksiannosta riippuen yleensä 3-4 parasta ehdokasta, joilla kaikilla on jo tehtävään sopivaksi todettu koulutus, osaaminen ja työhistoria. Koska kaikki pääehdokasvaiheessa mukana olevat ovat jo …

Lue lisää

Mia Aspegrén

mia.aspegren@momentous.fi +358 40 531 2684 Linkedin

Uudistuksen johtaminen se on

Kriittisin vaatimus hyvälle johtamiselle tällä hetkellä? Se on kyky johtaa uudistumista. Tärkein vaatimus johtoryhmän jäsenelle? Kyky sparraavaan yhteistyöhön. Uudistuksen johtaminen vaatii ajattelun ja toiminnan kykyjä, jotka eivät kaikki ponnista vain itsestäsi vaan tiimistä. Minkälainen tiimidynamiikka edistää uudistamista? Mikä jarruttaa? Parhaan tiimiyhteistyön eli synergian syntyessä tiimissä jokainen pystyy nousemaan yli oman tasonsa – koska saa ajattelu- …

Lue lisää

Momentous hakee 100 Suomen vauhdittajaa

Suomi tarvitsee uusia tekijöitä kestävään kasvuun. Kasvu edellyttää hyvinvoivaa ja nykyistä tuottavampaa työelämää. Tämän saavuttamiseksi tekee työtä myös Momentous. Toteutamme nyt itsenäisyytemme juhlavuonna verkottumis- ja johtamisohjelman 100 Suomen vauhdittajaa ja kutsumme yhteen 100 Suomen tulevaisuuden vauhdittajaa, jotka osallistuvat itsenäisyyspäivään 2017 ulottuvaan maksuttomaan verkottumis- ja johtamisohjelmaan. Ohjelma on tarkoitettu yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin johtotehtävissä toimiville. Momentous …

Lue lisää