(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Kilpailukykyä johtamisella ja palkitsemisella – kooste kutsuvierasaamiaiselta 12.5.

Yrityksen menestys ja kilpailukyky rakentuvat aina yrityksessä työskentelevistä ihmisistä: näiden osaamisesta, kehityspotentiaalista ja motivaatiosta. Hyvä johtaja ymmärtää, että hyvän työilmapiirin, nykyaikaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen ja -palkitsemisen merkitys kilpailukyvyssä lisääntyy jatkuvasti. Edellä mainittuja asioita saavuimme pohtimaan Snellmanin päivänä 12.5. tapahtumatalo Bankin auditorioon Momentous Oy:n ja Reward Agency Oy:n kutsuvierasaamiaiselle.

Yrityksen hallitus johtamisen kirittäjänä – Jorma Eloranta/Neste Oyj

Kutsuvierasaamiaisen ensimmäisessä esityksessä saimme kuulla Jorma Elorannan mietteitä johtamisesta ja hallitustyöskentelystä. Jorma Eloranta on pitkäaikainen toimivan johdon jäsen, joka on toiminut lukuisissa hallituksissa, kuten Stora Enso, Cargotec ja Neste. Toimitusjohtajanakin Jorma on ehtinyt olla 28 vuotta, ja hänet tunnetaan aktiivisena johtamisen ja hallitustyöskentelyn keskustelijana.

”Pitemmällä aikavälillä yrityksen menestys perustuu johtamiseen, ja vain johtamiseen.”

Jorman avaus kiteytti hyvin hallitustyöskentelyn arjen. Hän kirkasti myös yritysten päivittäisiä rooleja, missä toimitusjohtaja johtaa yritystä ja sen liiketoimintaa. Hallitus tuo tähän yhtälöön strategian lisäksi mukaan dialogin, jonka kautta pyritään koko yrityksen kesken yhteiseen tahtotilaan.

Hallituksen johtama strategia vaatii jatkuvaa kriittistä ja rohkeaa arviointia, koska kilpailullisen strategian ja liiketoimintamallin merkitys on vain kasvanut. Hallituksen laatima vuosikello on signaali johtamisteeman tärkeydestä.

Palkitseminen ja johtaminen

Jorman mukaan hallituksen laatima strategia on parasta johtamista. Johtamista on myös se, miten toimitusjohtaja ja muu henkilöstö valitaan. Pystyykö yritys tarjoamaan polkuja päteville ihmisille, löytämään heille uusia mahdollisuuksia tai vaikkapa kouluttamaan heitä. Huomioon pitää ottaa myös esimerkiksi eläköityminen.

”Kysymykset ovat hyvin tehokas ja hyvä tapa johtaa”

Henkilöstö on noussut aivan uuteen keskiöön nykyaikana, ja se nousee hallituksissa jatkuvasti esille. Hallituksen pitää saada tietoa siitä, kuinka sitoutunutta henkilöstö on. Johtamisen kuuluu auttaa oman tiimin onnistumista, eikä ihmisten motivointiin ei ole olemassa mitään maagista, joka ratkaisee koko pelin. Kaiken toiminnan, myös johtamisen, perustana ovat yhtiön arvot, jotka hallitus hyväksyy.

Tykkäsin Jorman esityksestä siitä, että pääsin konkreettisten ja elävien esimerkkien kautta kiinni hallitustyöskentelyyn. Esitys loppui kolmeen teesiin.

  1. Johtaminen ja henkilövalinnat ovat keskeisiä yrityksen strategian onnistumisessa.
  2. Hallitus motivoi parhaiten ja kestävimmin yrityksen henkilöstöä esim. oman strategian kautta.
  3. Hallitus ei voi johtaa menestyksekkääksi yrityksen arkea, mutta käyty dialogi on avain kaikkeen onnistumiseen.

 

Johda kulttuuria ja menesty – Mia Aspegrèn/Momentous Oy

Managing Partner Mia Aspegren aloitti puheenvuoronsa puhumalla yritysten kulttuurista ja sen merkityksestä johtamiseen ja parempaan menestymiseen. Suurin osa yleisöstä viittasi, kun Mia kysyi, kuinka monessa yrityksessä kulttuurin kehittäminen on nostettu keskiöön.

Tämä kulttuurin kehitys näkyy esimerkiksi Momentouksen johdon suorahaussa, johon Mia antoi Momentouksen käyttämän mallin. Sen pohjalta jokainen voisi pohtia oman yrityksen tavoitetilan.

”Huomio on siirtynyt enemmän tuloshakuiseen ja vahvaan suorituskulttuuriin.”

Mia kehotti kuulijoita haastamaan omaa johtoa siinä, että kun halutaan muutosta, olemmeko yrityksenä tosissaan valmiita muutokseen. Tämä liittyi siihen, että monissa tapauksissa avainhenkilön ja yrityksen muutosdynamiikat erosivat niin paljon arjessa, vaikka rekrytointitilanteessa juuri esimerkiksi nopeaa muutosdynamiikkaa toivottiin.

 

Kilpailukykyä suoritusperusteisella palkitsemisella – Samuli Sistonen/Reward Agency Oy

Aamiaisen viimeisenä puhujana oli toisen järjestäjätahon, Reward Agency Oy:n toimitusjohtaja Samuli Sistonen. Samuli avasi oman aiheensa väittämällä, että palkitseminen on iloinen asia. Tai sen ainakin pitäisi olla! Kuitenkin Suomessa se nähdään negatiivisena ja ei-hauskana asiana. Hyvissä yrityksissä hyvä palkitseminen ei ole sattumaa. Samuli avasi eroa suomalaisten ja globaalien brändien palkitsemista.

”Olemme Suomessa tyypillisesti nihkeitä, tasapäistäviä ja varovaisia palkitsijoita – suoranaisia kitupiikkejä.”

Palkitsemisen ongelmat tulevat esiin asiantuntijoissa ja keskijohdossa. Suomessa johto tienaa hyvin ja palkkatasot täällä ovat edelleen jopa liiankin kilpailukykyisiä. Tämän jälkeen jäädään kuitenkin merkittävästi jälkeen globaaleista kilpailijoista. Samulin mukaan suomalainen tasapäistäminen syö koko Suomen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Olennaista ja tärkeää

Yksityisellä sektorilla palkitsemisen tavoite on tukea yrityksen omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä. Kyse ei ole tyydyttävän suorituksen palkitsemista. Palkitseminen on kokonaisuus, jossa iso kuva asetetaan kirkkaaksi, perusasiat laitetaan kuntoon ja kannustavuutta lisätään. Aivan olennaisinta on valmentaa ja viestiä, sillä kyse on tahtotilasta ja selkeistä tavoitteista!

”On hölmö päästää hyvä osaaja kilpailijalle, koska palkitseminen ei ole kunnossa.”

 

Kiitos Mialle ja Momentoukselle kutsusta tähän tilaisuuteen. Oli ilo päästä selvästi joukon nuorimpana seuraamaan ammattilaisten esityksiä ja puheenvuoroja.

Kirjoittaja Valtteri Karjula työskentelee markkinoinnin parissa Barona Groupissa. Hän on kiinnostunut työelämän murroksesta ja tutkii sitä päivittäin. Johtamisessa häntä kiinnostaa erityisesti milleniaalien johtaminen.