(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Luottamus on menestyksen edellytys

Osaamistamme ja kompetenssejamme arvioidessamme on usein tapana, että erityistä huomiota saavat erilaiset kehityskohteet: mitkä ovat muita ominaisuuksia heikompia kehittämisalueita, joihin tulisi erityisesti panostaa.

Tapana on myös ajatella, että tällainen muita heikompiin ominaisuuksiin keskittyminen on erityisen yleistä meillä Suomessa – luterilaisen vaatimattomuuden kulttuurissa.

Kun rekrytoija kysyy haastateltavalta kehittämiskohteita, pyrkimyksenä ei niinkään ole sellaisten tunnistaminen, vaan vastaajan itseymmärryksen arviointi. Mutta kyllä juttu on niin, että rekrytointien ja työpaikkojen palaute- ja kehityskeskusteluissa paljon keskitytään niihin vähemmän vahvoihin ominaisuuksiin; kuinka saada edistystä heikoimmilla alueilla aikaiseksi.

Mitä jos keskittyisimmekin vahvuuksiin?

Mitäpä, jos keskittyisimmekin vahvuuksiimme? Yksilö, tiimi ja yhteisö viljelisivät vahvimpia ominaisuuksiaan sen sijaan, että ylen määrin kiinnitetään huomiota heikompiin osaamisiin ja kompetensseihin? Ajatellaanpa kahta tiimiä, joissa ensimmäisessä jokainen keskittyy tunnistettuihin ”kehittämisalueisiinsa”, toisessa tiimijäsenet rohkeasti keskittyvät vahvuuksiinsa. Kumman tiimin tulokset ovat parempia?

Työn tekemisen murros mahdollistaa sen, että yksilöt ja tiimit entistä painokkaammin voivat nojata vahvuuksiinsa ”kehittämisalueidensa” pohtimisen sijaan. Hierarkioiden vähentyminen, tiimityön yleistyminen ja työn tekemistä helpottavien teknologioiden läpimurrot tukevat tällaista muutosta.

Tietysti on niin, että työtä tekevillä täytyy vahvuuksiinsa keskittymisen ohella olla perustyöelämävalmiudet hallussa, kuten riittävä osaaminen sekä tolkulliset ja toisia huomioivat esimies- ja alaistaidot.

Tärkeimpänä edellytyksenä vahvuuksiin keskittymiselle on, että tiimissä ja yhteisössä vallitsee luottamus. Luottamus siihen, että minun ei tarvitse kaikessa olla hyvä. Kun en osaa tai kompetenssini jäävät vajaiksi, tiedän, että tiimi ja yhteisö auttavat. Jos työyhteisössä ei tätä ymmärrystä ole, yksilöt hukkaavat potentiaaliaan kehittämällä osaamisia ja kompetensseja, joihin heillä ei ole motivaatiota tai taipumusta.

Työyhteisössä luottamus on erinomaisen menestyksen välttämätön edellytys.