(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Mitä on palveluyrityksen laatu?

Meillä Momentouksessa – johdon rekrytoija ja auditoija – on laatu näkyvästi läsnä arjessamme. Haluamme tuottaa kumppaneillemme – asiakkaillemme ja ehdokkaillemme – ja itsellemme ylivertaisen laatukokemuksen, jossa korostuvat organisaatiokulttuurin merkitsevyys, perusteellinen profilointi ja ratkaisukeskeinen raportointi sekä aktiivinen viestintä ja työn jämptiys. Tuloksiin on päästy ja yhä parempaa tavoitellaan!

Mitä on laatu palveluyrityksessä, joka tuottaa lisäarvoa toimivan johdon ja hallitusjäsenten rekrytoinneilla sekä johdon auditoinneilla? Tätä pohdimme 18 momentouslaisen voimin, eikä aivan helpolla päästy.

Laadun määrittelystä ja parantamisesta

Laatua on tietysti määritelty tuhansilla tavoilla. Itse tykästyimme mm. Simo Salmisen käyttämään määritelmään. Hänen mukaansa laatu on aste, jolla joukko ominaisia piirteitä täyttää vaatimukset. Pohdimme Momentouksessa, että tällaiset ominaiset piirteet esiintyvät meillä tavoitteessa (esim. osuvana henkilövalintana) ja prosessissa (esim. suorahaun menettelyinä).

Miten parantaa henkilövalinnan osuvuutta ja siihen vievää prosessia? Ajattelemme, että laadun parantaminen tapahtuu kahdella tavalla:

  • Hyödykkeiden ja toiminnan ominaisuuksien parantamisella. David Garvinin innoittamana päädyimme siihen, että Momentouksen hyödyke on asiakkaan rekrytoima henkilö ja toiminta menettelyt, jotka tähän tulokseen vievät. Laatu näyttäytyy tässä osuvuutena suhteessa suunniteltuun (profiili) ja toteutuvaan (arvio vuoden kuluttua).
  • Hyödykkeisiin ja toimintaan liittyvien ominaisuuksien haitallisen vaihtelun hallinnalla. Philip Crosbyn mukaan “Quality is free”. Ajattelulla ja asioiden tekemisellä sovitulla tavalla vaihtelu vähenee, eikä näin syntyvään laatuun tarvitse käyttää enempää voimavaroja kuin siten sun täten -tekemiseen. Toki sopiminen, esimerkiksi prosessien kuvaaminen, vie jonkin verran voimavaroja.

Palaan ensi viikolla siihen, mitkä kuusi laatunäkökulmaa määrittelimme oman toimintamme kulmakiviksi.