(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Momentoukselta Suorahaun käsikirja

Suorahaun – ylipäänsä rekrytoinnin – menestyksellinen läpivienti edellyttää ensisijaisesti sisältöosaamista, mikä tarkoittaa kyseisen toimialan ja tehtävän sekä työelämän ja johtamisen syvällistä ymmärrystä.

Sen lisäksi vaaditaan vankkaa rekrytointikokemusta sekä -prosessin hallintaa. Momentouksen Suorahaun käsikirja avaa ja selkeyttää suorahakuprosessia sekä painottaa siinä rekrytoinnin onnistumisen kannalta olennaisia seikkoja.

Momentouksen sisältöosaaminen perustuu yhteiskuntaan, elinkeinoelämään, työelämään, liiketoimintaan ja johtamiseen liittyvään vahvaan kokemukseen ja osaamiseen. Osaaminen näyttäytyy konkreettisesti toimeksiantoon liittyvän tehtävän huolellisessa profiloinnissa ja osuvien ehdokkaiden tunnistamisessa. Tehtävän profilointi ja sen selkeä dokumentointi ovatkin kulmakiviä rekrytoinnin onnistumisen kannalta. Kiinnostava ja ammattimainen tehtävän kuvaus toimii myös parhaana keinona myytäessä tehtävää potentiaalisille ehdokkaille.

Suorahakuprosessissa Momentous painottaa laadukasta projektinhallintaa, sovitussa aikataulussa pysymistä, viestinnällisyyttä ja täsmällisyyttä. Laadukas prosessi näyttäytyy meille erinomaisena asiakas- ja ehdokaskokemuksena. Myös valitsematta jääneillä ehdokkailla tulee olla asiakkaastamme myönteisempi kuva rekrytoinnin päätyttyä kuin sen alkaessa. Näin Momentous rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa myönteistä työnantajamielikuvaa toimeksiantajastaan.

Haluatko suorahaun käsikirjan luettavaksesi? Lataa käsikirja täältä:

Suorahaun käsikirja

Markko Ihamuotila metsästää Momentouksen seniorikonsulttina asiakkaan toimeksiantoon parasta mahdollista ehdokasta ja muutoin sesongin mukaan hirviä ja lintuja.