(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Murroksen johtajapula on hälyttävän suuri

 

Koodaripula on hälyttävän suuri, kirjoittaa Kauppalehti 12.4.2018. Suomessa on digipyrskähdyksen tuloksena tuhansia työpaikkoja koodareille ja muille digimurroksen toteuttajille. Ongelmana on, että koulutusjärjestelmämme ja perimmältään ihmisen muutoshitaus eivät vastaa työn tekemisen – tuotantoa, palveluja; liiketoimintaa, julkista sektoria – uusia tarpeita.

Koodaripulaa näkymättömämpi, mutta vähintään yhtä vakava pulma on murroksen johtajapula. Aiemmin ATK, nykyisin digi on näihin aikoihin saakka itse asiassa yllättävän vähän muuttanut perinteisiä liiketoimintamalleja, työn organisointia ja osaamisvaatimuksia. Tietotekninen muutos on ikään kuin liimattu olemassa olevan päälle. Nyt ja tulevina aikoina on toisin.

Totuttu ajatus on ollut digin merkitsevän tietotekniikkaa ja tietohallintoa, siis tukipalvelua liike- tai laajemmin ydintoiminnalle. Nyt digin ensisijainen merkitys on muuttaa ja mullistaa itse ydintoimintaa. Vanhan toimintatavan ja uusien toimintatapojen kohtaaminen tuottaa murroksia, joita tulisi johtaa: ymmärtää ja parhaan kyvyn mukaan jopa hallita.

Tämä murros ei ole seurauksiltaan tietotekninen. Tämä muutos koskee työn tekemisen tapaa, liike- ja ydintoimintoja sekä kaikkien yhteisöjemme rakenteita: elämäntapamme on perusteellisessa liikkeessä.

Kuinka ymmärtää tapahtumassa olevaa murrosta mahdollisimman monipuolisesti? Kuinka muotoilla tavoitteet ja strategia epävarmuuksien oloissa? Kuinka organisoida työn tekeminen vastaamaan muutoksia? Minkälaisia osaamisia ja kompetensseja murroksen johtaminen edellyttää?

Murroksen johtamisen mahdollistavien osaamisten ja kompetenssien päivitys on avainasemassa, kun johtajia koulutetaan, valitaan ja valmennetaan. Muutoin murroksen johtajapula – jonka näen työssäni johdon rekrytoijana – sen kun lisääntyy.