(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Näin lisäät omistajuusasennetta johtamisen keinoin

Asiakkaat nostavat organisaation koosta riippumatta haluttujen työntekijäominaisuuksien kärkeen yrittäjämäisen asenteen eli vahvan sisäinen tavoitteellisuuden, sitoutumisen aikaansaamiseen ja joustavan asenteen työhön. Teenkö tässä omaa bisnestä vai olenko vain töissä? Ero on valtava ja se näkyy tuloksellisuuteen, asiakaskokemukseen, tehokkuuteen ja työintoon.

Miten omistajuuden asennetta voi lisätä johtamisen keinoin?

  1. Selkeät tavoitteet. Niistä se tavoitteellisuus lähtee. Tavoitteiden kautta ohjaaminen on selkeää, priorisoivaa ja parhaimmillaan innostavaa. Katse on siinä, missä jo näemme etenevämme oikein askelin. Tärkeää on, että tavoitepuheesta välittyy tunne, että juuri sinä, minä ja me kaikki vaikutamme asiaan. Omistajuus onnistumiseen on tässä.
  2. Pyydä asettamaan omat tavoitteet. Työn perustehtävä tuo tekemiselle tietyt raamit. Itseohjautuva ja kehityshaluinen ihminen on myös itse taitava asettamaan tavoitteita. Kysykin häneltä: Mitä tavoitteita haluaisit itse asettaa? Se lisää omistajuutta. Ja miten fiksuja, kehittäviä tavoitteita tuletkaan kuulemaan!
  3. Palkitseminen. Se nostaa suoritustasoa. Osoita miten tavoitteiden saavuttaminen ja niiden ylittäminen palkitaan. Yksilön ja-/tai yhteisön taloudellisen palkitsemisen lisäksi kannattaa hyödyntää yhteisöllinen ja henkilökohtainen muu palkitseminen. Satsaus tähän kääntyy tulokseksi.
  4. Etenemisen jatkuva noteeraaminen. Pidä tavoitteet ja edistymisen askeleet elossa. Menestystarinat, saavutetut tai saavutettavissa olevat, pitävät fokuksen ja nostaa kunnianhimon kulttuuria. Näin ruokit myös oma-aloitteista, vastuuta ottavaa kulttuuria, jossa ratkotaan ongelmia jo ennakoivasti. Pahin moka on jättää tavoitteet pölyttymään seuraavaan tavoitekeskusteluun asti.
  5. Yhtenen arviointi. Tiimin agendalle voi tuoda kvartaaleittain yhteisen keskustelun siitä, missä olemme edenneet tavoitteiden mukaisesti ja missä voisimme lisätä mahdollisuuksia onnistumisille. Tällainen työyhteisö kehittyy ja innovoi jatkuvasti ja kykenee reagoimaan nopeammin myös prioriteettien muutoksiin. Arvioinnin läpinäkyvyys on tärkeää.
  6. Avuliaisuus. Tämä on kaikkien työyhteisöjen suosikkiasenne. Jos tarvitsen apua ja kollegan näkemystä, voin sen sanoa, voin pyytää apua ja avunpyyntöön jopa suhtaudutaan hyvin. Avuliaisuus on työyhteisön perusturvallisuuden tunteita.
  7. Mikro-omistus. Harkitse, olisiko se teilläkin mahdollista. Pienikin omistajuus tekee ison eron. Se on vipu, joka vääntää ylemmäs halun huolehtia ”meistä” ja tukea vieläkin enemmän kokonaisuuden onnistumista.
  8. Oman tavoitteellisuuden ohjaaminen. Aktiivinen, suunnitelmallinen ote ennustaa aikaansaamista. Mielekkäiden tavoitteiden on hyvä liittyä työn lisäksi muihinkin elämänalueisiin. Menestyvillä ihmisillä on useimmiten enemmän kuin vain yksi fokus. Se tukee myös jaksamista ja ruokkii inhimillistä elämän monipuolisuuden arvoa. Ja eikös se ole innostavaa! Miltä sinun tavoitepalettisi näyttää tällä hetkellä?

(Julkaistu ensimmäisen kerran kauppalehti.fi:ssä 10.3.2015)