(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Vinkit onnistuneeseen työhaastatteluun

Suorahaku on usein varsin pitkä prosessi. Siihen kuuluu useampi haastatteluvaihe, joiden kautta tehtävään vahvimmat ehdokkaat seuloutuvat pääehdokkaiksi eli tapaamaan asiakkaan. Tämä haastattelu on valinnan kannalta se ratkaisevin.

Pääehdokas- tai finalistihaastatteluun osallistuu toimeksiannosta riippuen yleensä 3-4 parasta ehdokasta, joilla kaikilla on jo tehtävään sopivaksi todettu koulutus, osaaminen ja työhistoria. Koska kaikki pääehdokasvaiheessa mukana olevat ovat jo ns. tehtävään soveltuvia henkilöitä, korostuu prosessin loppuvaiheessa toimeksiantajan kanssa käyty keskustelu erityisesti.

Yhteisen pohdintamme tuloksena syntyi muutama vinkki, joilla voit nostaa onnistumistasi asiakkaamme (rekrytoivan yrityksen edustajan) haastateltavana.

Osoita perehtyneisyytesi

Perehdy tehtävään ja rekrytoivaan yhtiöön huolellisesti. Mikä niissä sopii juuri sinun taustaasi ja mielenkiintoosi? Ota selvää yrityksen tärkeimmistä tunnusluvuista. Asiakas vakuuttuu perehtyneestä ja motivaationsa pohtineesta ehdokkaasta.

Keskity olennaiseen

Kerro osaamisestasi ja kokemuksistasi riittävin esimerkein, mutta älä rönsyile. Älä oleta kaiken aiemmin kertomasi siirtyneen konsultilta haastattelijan tietoon. Toimeksiantaja eli rekrytoivan yrityksen edustaja on saanut briiffin useammasta eri ehdokkaasta eikä tiedä sinusta kaikkea. Siksi hänen tulee kuulla tehtävän kannalta keskeiset osaamisesi ja olennaisimmat kokemuksesi  juuri sinulta. Siten syntyy luottamus siihen, että juuri sinä pystyt tehtävän hoitamaan. Tee parhaasi saadaksesi haastattelija ymmärtämään sinun osaamis- ja kokemustaustasi sopivuus tehtävän kannalta.

Älä uppoudu työhistorian kerronnassasi liiaksi yksityiskohtiin ja monologiin. Pohdi ylätasoisempi yhteenveto, joka esittelee työvaiheistasi olennaisimmat. Opettele tiivistämään äläkä unohda tuoda esille saavutuksiasi myös numeroiden valossa. Haastattelija pyytää tarkennuksia asioista, joista haluaa kuulla tarkemmin.

Mieti valmiiksi relevantit vahvuudet ja kehityskohteesi tehtävän ja työelämän kannalta. Yllätetyksi tuleminen kehityskohtia kysyttäessä antaa kuvan huonosta itsetuntemuksesta tai heikosta palautteen vastaanottokyvystä.

Älä ylimyy itseäsi. Autenttisuus vakuuttaa huomattavasti enemmän kuin leuhkalta vaikuttava helppojen lupausten antaminen.

Keskustele ja kysy

Ota luonteva kontakti kaikkiin haastattelijoihin. Yhteistyötaitojasi ja sosiaalista silmääsi tarkkaillaan haastattelutilanteessa. Rakenna keskustelu. Paras haastattelu on ajatusten vaihtoa ja luontevaa yhteiskeskustelua.

Valmistele etukäteen myös omia kysymyksiäsi haastattelijalle ja kysy ne ehdottomasti. Jos jätät kysymättä, vaikutat kiinnostumattomalta tai liian suurpiirteiseltä. Työpaikan vaihto on merkittävä päätös, joten kysy ihmeessä itsellesi olennaiset asiat. Yksityiskohdat voit jättää jatkokeskusteluihin. Kysymystesi osuvuus kertoo omasta skarppiudestasi.