(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Onnistunut työhaastattelu – headhunterin vinkit

Suorahaku on usein varsin pitkä, monivaiheinen prosessi, jossa ehdokas tapaa ensin suorahakukonsultin. Haastatteluista seuloutuvat tehtävään vahvimmat ehdokkaat, jotka tapaavat toimeksiantajan, mahdollisen tulevan työnantajansa edustajat pääehdokashaastattelussa. Tähän tapaamiseen kannattaa valmistautua huolellisesti, silllä se on valinnan kannalta se ratkaisevin.

Pääehdokashaastatteluun osallistuu toimeksiannosta riippuen yleensä 3-4 parasta ehdokasta, joilla kaikilla on jo tehtävään sopivaksi todettu koulutus, osaaminen ja työhistoria. Koska heidät kaikki on jo arvioitu tehtävään soveltuviksi, pääehdokashaastattelu on se hetki, jossa vakuutetaan toimeksiantaja omasta motivaatiosta ja osaamista. Näillä vinkeillä voit lisätä onnistumistasi toimeksiantajamme eli  rekrytoivan yrityksen edustajan haastateltavana.

Osoita perehtyneisyytesi

Perehdy ennalta sekä tehtävään että rekrytoivaan yhtiöön huolellisesti. Mikä niissä sopii juuri sinun taustaasi ja mielenkiintoosi? Ota selvää yrityksen tärkeimmistä tunnusluvuista. Asiakas vakuuttuu perehtyneestä ja motivaatiotaan pohtineesta ehdokkaasta.

Keskity olennaiseen

Kerro osaamisestasi ja kokemuksistasi riittävin esimerkein, mutta älä rönsyile. Älä oleta kaiken edellisessä haastattelussa kertomasi siirtyneen konsultilta haastattelijan tietoon. Rekrytoivan yrityksen edustaja on saanut yhteenvedon useammasta eri ehdokkaasta eikä tiedä sinusta kaikkea. Kerro siis hänelle tehtävän kannalta keskeisestä osaamisestasi ja kokemuksestasi ja miten ne tekevät sinusta sopivan henkilön tehtävään.  Siten pääset osoittamaan, että juuri sinä pystyt tehtävän hoitamaan.

Ethän kuitenkaan uppoudu työhistoriastasi kertoessasi liiaksi yksityiskohtiin. Monologin sijaan voit  valmistella ylätason yhteenvedon, joka esittelee työvaiheistasi olennaisimmat. Tiivistä ja tuo esille saavutuksiasi myös numeroina. Haastattelija pyytää tarkennuksia asioista, joista haluaa kuulla tarkemmin.

Mieti valmiiksi relevantit vahvuudet ja kehityskohteesi tehtävän ja työelämän kannalta. Yllätetyksi tuleminen kehityskohtia kysyttäessä antaa kuvan huonosta itsetuntemuksesta tai heikosta palautteen vastaanottokyvystä.

Älä ylimyy. Autenttisuus vakuuttaa  enemmän kuin leuhkalta vaikuttava helppojen lupausten antaminen.

Keskustele ja kysy

Ota luonteva kontakti kaikkiin haastattelijoihin. Yhteistyötaitojasi ja sosiaalista silmääsi tarkkaillaan haastattelutilanteessa. Rakenna keskustelu – parhaimmillaan haastattelu on ajatusten vaihtoa ja luontevaa yhteistä keskustelua.

Valmistaudu myös kysymään omia kysymyksiäsi haastattelijalta äläkä unohda kysyä niitä. Jos jätät kysymykset kokonaan kysymättä, saatat vaikuttaa haastattelijan silmissä  kiinnostumattomalta tai  suurpiirteiseltä. Työpaikan vaihto on merkittävä päätös, joten kysy sinua mietityttävät olennaiset asiat.Yksityiskohdat voit jättää jatkokeskusteluihin. Kysymystesi osuvuus kertoo omasta skarppiudestasi.

Onnea seuraavaan pääehdokashaastatteluusi!