Johtoryhmän arviointi luo perustan johtamisen kehittämiselle

Johtamisen ja johtoryhmien arvioinnin ja kehittämisen asiantuntemuksessamme korostuvat asiakkaan ydintoiminnan ja strategian ymmärrys sekä syvä johtamisen ja työkäyttäytymisen osaaminen.

Johtamisen arviointi

  • antaa luotettavaa tietoa ja perusteltua näkemystä työyhteisön johtamispotentiaalista
  • valottaa nykyisen johtamiskäyttäytymisen suhdetta haluttuun tavoiteprofiiliin
  • tarjoaa arvioitaville henkilöille valmiuksia kehittyä johtamisessaan
  • vahvistaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin
  • tehostaa hallitus- ja/tai johtoryhmäkäytäntöjä.

Arviointi on oiva väline tukemaan päätöksentekoa muutostilanteissa, esimerkiksi omistusrakenteen muuttuessa tai ylimmässä johdossa tapahtuvissa henkilömuutoksissa. Arviointi tukee päätöksentekoa johdon kehittämisen ja roolitusmuutosten tarpeissa ja luo perustan johtamisen kehittämiselle.

Lue lisää johdon arvioinneista ja johtoryhmien kehittämisestä tai ota yhteyttä johtamisen asiantuntijoihimme.

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön.

iStock_000042428966_Double