Psykologin toteuttama soveltuvuusarviointi on hyvä ottaa osaksi rekrytointiprosessia erityisesti silloin, kun etsitään henkilöä kriittisiin avainpositioihin asiantuntija-, esimies tai johtotasolla. Psykologisen soveltuvuusarvioinnin avulla vähennät virherekrytointien riskiä, varmistat, että yrityksen ja ehdokkaan arvot ja kulttuuri sopivat yhteen ja kasvatat arvioitujen avainhenkilöiden itsetuntemusta.

Haluatko lisätietoa psykologisista soveltuvuusarvioinneista? Keskustelemme mielellämme siitä, miten erilaiset henkilöarvioinnit sopisivat yrityksesi rekrytointitarpeisiin. Ota yhteyttä tästä.

Miksi psykologinen soveltuvuusarviointi kannattaa tehdä?

Uuden avainhenkilön suoriutuminen tehtävässä riippuu hänen kyvykkyyksistään ja motivaatiostaan, mutta myös siitä, miten häntä parhaiten tuetaan.

Arvioinnissa selvitetään ehdokkaiden kyvykkyyksiä suhteessa tehtävän vaatimuksiin eri tyyppisin, räätälöidyin menetelmin. Näin henkilöstä saatava tieto on monipuolista ja perinpohjaista ja se liittyy juuri haettavaan tehtävään.

Psykologin suorittaman soveltuvuusarvioinnin kautta selviää myös se, miten ehdokkaan arvot ja odotukset työnantajan kulttuuria kohtaan vastaavat yrityksen arvoja ja olemassa olevaa sekä tavoiteltua kulttuuria.

Soveltuvuusarvioinnin avulla esimies saa ymmärrystä siitä, miten henkilöä kannattaa johtaa, jotta hänen kyvykkyytensä pääsee esille.

Henkilöarvioinnista on hyötyä myös työnhakijalle, sillä saadun palautteen avulla hän voi reflektoida omaa osaamistaan ja profiiliaan suhteessa avoinna olevaan tehtävään. Arvioinnin tulos auttaa hahmottamaan, millaisiin tehtäviin ja organisaatioihin hän parhaiten sopii.

Palveluksessasi: kokeneet työpsykologit ja testattu prosessi

  • Soveltuvuusarvio on aina monimenetelmäinen ja räätälöidään tehtäväkohtaisesti. Tietoa kerätään itsearviointitehtävien (esim. toiminta- ja ajattelutyyliä sekä motivaatiota mittaavat kyselyt), työnäytteiden ja simulaatioiden, kykytehtävien sekä haastattelun kautta.
  • Rekrytoivissa yrityksissä esihenkilöt ovat olleet erityisen tyytyväisiä palautekeskusteluihin, joissa psykologin selkeät kannanotot ja näkemys auttavat mm. ennakoimaan ehdokkaiden suhtautumista erityyppisiin työelämän tilanteisiin.
  • Ehdokkailta saamme positiivista palautetta arviointitilaisuuksista, joissa rekrytointiprosessiin liittyvä jännitys poistuu ja ihminen kohdataan ihmisenä.

Miten psykologinen arviointi tehdään ja millaisen raportin siitä saa?

Soveltuvuusarviointi tehdään yleensä rekrytoinnin loppuvaiheessa 2-3 finalistikandidaatista.

Kun arvioitavat henkilöt ovat tiedossasi, otamme kopin koko prosessista siten, että voit sen päätteeksi jatkaa helposti joko viimeiseen haastattelukierrokseen tai päätöksentekoon.

  1. Yhteydenotto: otamme yhteyttä arvioitaviin kandidaatteihin ja sovimme arviointiajankohdan suoraan heidän kanssaan.
  2. Ennakkotehtävät: ennen arviointitapaamista hakija saa muutamia erityyppisiä tehtäviä tehdäkseen. Niiden lisäksi henkilöarviointiin ei tarvitse erityisemmin valmistautua.
  3. Arviointitapaaminen koostuu psykologin haastattelusta sekä haettavan roolin mukaan valituista arviointitehtävistä ja työsimulaatioista. Tapaaminen pidetään etänä tai tilanteen salliessa kasvotusten, ja sen kesto on muutamasta tunnista puoleen päivään.
  4. Yhteenvedot ja lausunnot: psykologi tekee arvioinnista selkeän raportin ottaen kantaa soveltuvuuteen ja tehtävän kannalta tärkeimpiin kyvykkyyksiin, Myös henkilö itse saa oman kappaleensa lausunnosta.
  5. Tulosten läpikäynti: soveltuvuusarviointien purkukeskustelussa rekrytoiva esimies saa psykologilta selkeät kannanotot kandidaattien vahvuuksista ja soveltuvuudesta tehtävään. Lisäksi keskustelussa voidaan arvioida rekrytoinnin vaikutuksia laajemmin koko organisaatioon.
Lue lisää: Tervetuloa psykologiseen henkilöarviointiin

Ota psykologinen soveltuvuusarviointi osaksi avainhenkilöiden rekrytointiprosessia

Haluatko kuulla lisää psykologisen soveltuvuusarvioinnin mahdollisuuksista?

Ota yhteyttä täyttämällä alla oleva lomake ja jatketaan keskustelua siitä, minkälainen soveltuvuusarviointi tukee parhaiten yrityksesi rekrytointiprosessia.