(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Puhuminen on kultaa, mutta kuuntelu ja viestintä ovat platinaa

Nykyjohtajan on oltava rautainen asiantuntija, mutta hänen on silti osattava viestiä osaamisestaan erilaisissa kanavissa. Kauppalehden analyysi käsitteli viikko sitten maanantaina 14.9. tärkeää johtamiseen liittyvää trendiä liittyen yritysviestintään eri kanavissa.

Jatkossa viestinnän ja myös markkinoinnin kohderyhmäkohtainen kanavajako, esimerkiksi perinteisten ja some-kanavien välillä, sekä kanavakohtainen tyylilaji korostuvat entisestään. Ilman selkeää kanavastrategiaa voi olla, että sanoma ei mene toivotunlaisena perille, ja jos meneekin, voi halutun kohderyhmän saavutettavuus olla silti huono ja tulokset negatiivisia suhteessa ponnisteluihin. Yritysjohtajalta vaaditaankin hyvin pragmaattista otetta ja samalla intoa erottuakseen kilpailijoista.

Äskettäin minulla oli mahdollisuus paneutua mielenkiintoiseen johtotehtävään, jossa vaadittu bisneskriittinen osaaminen kytkeytyi toki tiukasti yrityksen visioon ja määriteltyyn strategiaan. Olennaista oli myös ehdokkaiden kyky ymmärtää uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet kohderyhmien tavoittamiseen, toimenpiteiden mittaamiseen ja seurantaan – hyvä! Olennaisinta kuitenkin oli em. lähtökohdista ponnistava kyky proaktiivisuuteen ja halu huolelliseen asiakaskuunteluun eri kanavissa. Tuloksellisen johtajan pitää siis viestinnässään myös osata kuunnella, reagoida ja kehittyä monikanavaisesti – se vasta on bisneskriittistä!