Suorahaun pääehdokashaastattelu on myyntineuvottelu

Markko Ihamuotila +358 50 598 7014 Linkedin

Suorahaun pääehdokashaastattelu on myyntineuvottelu

Business handshake and business people. Business handshake for closing the deal after singing the lucrative contract between companies.

Suorahaussa haetaan tarkkaan määritellyn hakuprofiilin mukaisia oman alansa asiantuntijoita, jotka eivät vielä tiedä siirtyvänsä ehkä lähiaikoina uuden, mielenkiintoisen ja innostavia haasteita tarjoavan työnantajan palvelukseen – yleensä esimiehiksi johtotehtäviin. Ensimmäisessä puhelinkontaktissa tähän ns. passiiviseen hakijaan eli potentiaaliseen ehdokkaaseen tutkimuskonsultti esittelee lyhyesti toimeksiantajansa ja tehtävän ja sen vaatimukset. Hän myös tiedustelee alustavasti ehdokkaan valmiutta ottaa uusia haasteita vastaan. Jos ehdokas on kiinnostunut saamaan lisätietoja tehtävästä, hänet kutsutaan henkilökohtaiseen, strukturoituun haastattelun, josta vastaa suorahakukonsultti eli headhunter.

Mikäli haastattelussa yhteisesti todetaan, että ehdokas on sekä motivoitunut että henkilöprofiililtaan ja osaamisensa perusteella sopiva, jatketaan hänen kanssaan prosessia. Lopulta – mm. erilaisten persoonallisuus- ja kykyarviointien jälkeen – päästään tilanteeseen, jossa päätetään tapaamisesta toimeksiantajan eli potentiaalisen uuden työnantajan ja huippuehdokkaiden välillä.

Tapaaminen ei passiivisen hakijan kanssa ole ns. perinteinen tiukka työpaikkahaastattelu, vaan puhdas myyntineuvottelu, jossa kumpikin osapuoli arvioi toista omien kriteeriensä mukaisesti. Jos esimerkiksi mahdollinen tuleva esimies ei haastattelun perusteella olekaan se innostava ja yhteistyökykyinen liideri, ei kauppoja ehkä tulekaan eli myyntineuvottelu päättyy siihen.

Kauppojen syntymiseksi pitää kummankin osapuolen kyetä myymään itsensä ja asiansa kiinnostavalla tavalla toiselle osapuolelle. On siis pantava itsensä likoon. Yksinkertaista, eikö vain?

Uskallatko panna itsesi likoon?

Facebooktwitterlinkedin