(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Treenaa tiimisi huipulle

Huipputiimiksi kehitytään neljän vaiheen kautta: forming, storming, norming ja performing, eikä kehitys etene automaattisesti. Tarvitaan tavoitteellista perusasioiden johtamista ja koko tiimin osallistumista. Hyvä tiimi ei ole johtajan soolosuoritus.

  1. Mitä? Kirkastakaa perustehtävänne. Tiimin alun tärkein kysymys on, mikä on tehtävämme? Mitä meiltä odotetaan? Alkuvaiheessa johtajan rooli korostuu. Keskusteluta siitä, miten kukin tukee omalta osaltaan tehtävän toteutumista. Kirjaa yhteinen näkemys perustehtävästä näkyviin. Selkiytä työnkuvat ja yksilötason tavoitteet.
  2. Keitä haluamme olla? Tutustukaa toisiinne, se vapauttaa varautuneisuutta. Etenkin uudessa tiimissä energiaa voi muuten mennä liiaksikin sosiaaliseen haisteluun, jossa jokainen tunnustelee mitä minusta ajatellaan, pärjäänkö, ja haluanko olla mukana? Keskustelkaa mitkä ovat odotuksemme hyvälle, tulokselliselle tiimityölle – ja mitä kukin on itse valmis siihen tuomaan. Näin luotte yhdessä tiimille identiteettiä.
  3. Keiden kanssa? Ketkä ovat perustehtävässä onnistumisen kannalta tärkeimmät tahot? Miten varmistamme, että olemme aktiivisesti kuulolla heidän odotuksistaan? Laita vaikkapa jokainen tiiminjäsen kysymään verkostoltaan keskeiset odotukset yhteistyöllenne. Kysykää samalla, mikä on ollut siihen asti parasta yhteistyössä. Tästä saatte osuvan kehityssuunnitelman, jolle on happotestattu tuki.
  4. Miten? Keskustelkaa toimintanne lähtötason vahvuuksista ja kehityskohdista. Miten haastatte itsenne kehittymään? Miten ja keitä tuleva kehittymisemme tulee varmasti hyödyttämään? Hyvät konkreettiset askelmerkit tuovat tekemiseen konkreettisen eron ja etenemisen. Mitatkaa onnistumista säännöllisesti.
  5. Eikö vielä toimikaan? Tiimi päätyy alun innostuksen jälkeen usein turhauttavaan suvantoon. Asiat eivät etenekään niin lennokkaasti ja onnistuneesti kuin halusimme. Puhutaan silloin siitä, mistä pitääkin puhua. Puhukaa haasteista ja siitä, miten voisitte saada asioita toimimaan vielä paremmin. Tärkeää on tunnistaa, mihin itse voimme vaikuttaa suoraan, mihin voimme vaikuttaa välillisesti ja missä asiassa on hyväksyttävä, että emme pysty vaikuttamaan. Etsikää ratkaisuja asioissa, joihin voitte vaikuttaa.
  6. Toimintatapa jäsentyy. Normit syntyvät ja vakiintuvat ohjaamaan toimintaanne. Tiimin tehokkuus ja tyytyväisyys alkavat olla huipussaan. Tässä kohti vetäjän tulee antaa tilaa tiimin aktiiviselle vastuunotolle. Järjestä yksilöllisiä oppimisen mahdollisuuksia. Voit vaikkapa kierrättää tiimipalaverien vetovastuuta.
  7. Tiimistä ulospäin. Kun homma jo rullaa, tapahtuu tiimissä herttainen ryhmädynamiikan vaihe. Ryhmä ihastuu itseensä ja on suorastaan likistely-fiiliksissä: Ihana Me. Identifioituminen tiimiin on niin vahva, että uudella tulijalla voi olla vaikea päästä mukaan. Vetäjän on varmistaa aktiivisia suhteita tiimistä ulospäin. Vahvaan tiimihenkeen voi kohdistua ulkopuolelta jopa kateutta tai arvostelua.
  8. Huipputiimin roolit. Parhaissa tiimeissä pystytään ajattelemaan useilla aivoilla ja tiiminjäsenet täydentävät toisiaan. Jokaisella on tyypillisesti kolme suosikkiroolia ja kolme pahnan pohjimmaista, joita mieluiten välttelee, koska ne eivät osu vahvuuksiin. Ketä teidän tiimissänne tarvittaisiin vielä vahvemmin: koordinaattoria, vauhdittajaa, ideoijaa, kriittistä arvioijaa, asiantuntijaa, tiimityöntekijää, mahdollisuuksien etsijää, viimeistelijää vai läpiviejää?

Julkaistu alun perin Kauppalehdessä 19.4.2015.  Lisää ajatuksia johtamisesta löydät Mia Aspegrénin Johtamispsykologi-blogista.