(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Vaikuttavan johtamisen TOP 3 -kokemusta

Kokemuksemme vaikuttavasta johtamisesta syntyy jokaisen yksilön aivoissa. Se on tulkintaa ympäristöstä ja tapahtumista. Esimerkiksi siitä, miten minua ja kollegoja kohdellaan. Kokemus vaikuttaa ja jopa määrittää yksilöiden käyttäytymistä ja asettaa kasvun rajat.

Olemme työssämme päässeet kuulemaan esimiesten henkilökohtaisia kokemuksia siitä, millainen esimiehen käyttäytyminen on tehnyt heihin erityisen positiivisen vaikutuksen. Mitä sellaista heidän esimiehensä teki, mistä he erityisesti pitivät ja mitä tunteita tämä toiminta heissä herätti? Mitkä olivat näiden tekojen vaikutukset toimintaan ja tuloksiin? Keskusteluissa esimiehet nostivat esille useita heihin vaikuttaneita johtamistekoja, joista monet liittyivät vuorovaikutukseen. Olivat tekoina pieniä, mutta vaikutukseltaan suuria. Vaikuttavan johtamisen TOP 3 useimmin mainitut positiiviset kokemukset olivat:

1. Minuun uskottiin ja luotettiin
Moni toi esille vahvan kokemuksen siitä, että esimies luotti heidän kykyihinsä enemmän kuin he jopa itse luottivat itseensä. Tämä lisäsi henkilöiden halua toimia odotusten suuntaisesti, venyä ja ylittää itsensä, jotta voisivat itse olla luottamuksen arvoisia.

2. Minua kuunneltiin
Mikrojohtamisen ja aidon kuuntelun välillä koettiin hienoinen, mutta merkittävä ero. Kokemuksissa, joissa esimiehet eivät sallineet itsenäisyyttä työn tekemiseen, kokemus aidosta kuuntelusta saattoi kääntyä tunteeksi, että heitä kuulustellaan ja kontrolloidaan. Tunne kuulluksi tulemisesta vaikutti myös kokemukseen, että henkilöitä arvostettiin. Esimies saattoi esimerkiksi soittaa henkilölle ja kuullakseen henkilöiden mielipiteitä tärkeän päätöksen tueksi.

3. Ponnisteluni huomattiin
Erityisesti tunnustukset pienistä tai suurista onnistumisista koettiin tärkeäksi avainvaikuttajaksi vahvistamaan omaa tunnetta työssä edistymisestä. Vaikuttavat esimiehet ravitsivat ihmisiä paljon rehellisellä palautteella. Palaute koettiin huomioimiseksi, henkilökohtaista kasvua ja suoritusta edistäväksi ja meininkivoimaa lisääväksi.

Tunnistatko itse esimiehen, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen omalla toiminnallaan? Mitähän tapahtuisi, jos lähettäisit tälle esimiehelle viestin, jossa kertoisit mikä hänen toiminnassaan on vaikuttanut juuri sinuun. Tiedät kun kokeilet.