(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Valmentava johtaminen vaatii vallasta luopumista

Pitkään ainoa Suomessa tunnustettu johtamisen tapa oli autoritäärisen käskyttävä. Niin kutsutut vanhan koulun miesjohtajien eläköityminen nosti esiin nuoren polven johtajat, joiden arvoihin mahtuu muutakin kuin ura. Valmentava johtaminen istuu uudenlaiseen käsitykseen johtamisesta.

Hyvään johtamiseen kuuluu nykyään tasapainoinen yksityiselämä, eikä etätyön aikana johtajan paremmuutta tai sitoutuneisuutta enää mitata konttorilla vietettyinä tunteina. Kaiken uhraavan työnarkomanian aika ei ehkä ole kokonaan ohi, mutta väistymässä johtajan pätevyyskriteeristöstä.

Valmentava johtaminen – saat sen mistä luovut

Valmennus eli coaching on yleistynyt liiketalouden konsultoinnissa, ja uuden polven kansainväliset johtamisopit perustuvat aseman suoman auktoriteetin sijaan asiantuntijuudelle ja esimerkillä johtamiselle.

Valmentava johtaminen tarkoittaa, että johtaja uskoo ratkaisujen löytyvän yhteistyössä alaisten kanssa. Johtaja ei kuitenkaan väistä vastuuta: hän päättää, mutta vasta kuultuaan eri näkemyksiä perusteluineen. Päätöksenteko saattaa viedä pidempään, mutta päätös on paremmin ankkuroitunut työyhteisöön, kun kaikilla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

LUE MYÖS: Käsi sydämelle: luoko johtamiskulttuurisi onnistumisia vai lannistumisia?

Valmentava ote auttaa alaisia kehittämään omaa osaamistaan, luottamaan omaan näkemykseensä ja sitoutumaan yhteisiin päätöksiin. Työyhteisö kokee, että sitä kuullaan, ja luottamusta osoittamalla johtaja saa työyhteisön voimaan hyvin.

Johtajalta valmentava ote vaatii paljon. Asemaan perustuvasta vallasta luopuminen voi olla iso kulttuurinmuutos; kysyminen on monelle vaikeampaa kuin saneleminen. Kuunteleminen edellyttää herkkyyttä, sosiaalista taitoa, kärsivällisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Epätäydellisessä maailmassa epätäydellinen johtaja voi lohduttautua sillä, että näitäkin ominaisuuksia voi kehittää – valmentautumalla valmentavaan viestintään!

Nikottelevalle dirikalle voi siteerata Tommi Hellstenin paradoksia: Saat sen mistä luovut.

Kirjoittaja on yksi johtajien verkoistoitusmisohjelman, 100 Suomen vauhdittajaa -ohjelman, osallistujista, jonka Momentous toteutti v. 2013–2014 osana yhteiskuntavastuutaan.