(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle
virherekrytointi

Vältä virherekrytointi

Haastattelen työkseni johtajia ja pyydän heitä aina kertomaan pari esimerkkiä epäonnistumisesta työssään. Toinen esimerkeistä on lähes aina henkilön tekemä virherekrytointi.

Sataprosenttista onnistumista en pysty lupaamaan, mutta huolellisella tutkiskelulla oikean henkilön rekrytointi ei ole rakettitiedettä:

✅ Kirjaa selkeä, konkreettinen kuvaus tehtävästä, tavoitteista ja odotuksista.  Listaa tehtävään vaadittavat osaamiset pisteytettynä. Pohdi, mitkä osaamiset ovat tavoitteissa etenemiselle kriittisimpiä.

✅ Pohdi, minkälainen toimintatyyli tarvitaan kyseisten tavoitteiden läpivientiin. Vaatiiko tehtävä kehittämisosaamista, idearikkautta, verkostoitumista, systematiikkaa, nopeaa reagointikykyä, strategista uudistamiskykyä vaiko läpivientikykyä?

✅ Mieti, millaista tukea ja otetta tarvitsee tiimi tai yhteisö, johon henkilö tulee, onko haaste matriisin johtamisessa vaiko asiantuntijoiden ohjaamisessa ja onko johtamiskulttuuria tarpeen uudistaa. Jutelkaa tavoitteista avoimesti jo haastattelussa.

✅ Keskity kuuntelemaan, mikä ehdokasta innostaa, mitä hän odottaa työltään ja mikä saa hänet turhautumaan. Motivaatio on tärkein ja takaa korkean suoritustason.

✅ Sitoutumisen kannalta kulttuuri on ratkaiseva. Yhteensopimattomuutta eivät paikkaa edes mielenkiintoiset työtehtävät. Kulttuuriin liittyy esimerkiksi se, mikä on sopiva tapa vaikuttaa, mikä tempo on päätöksenteossa ja minkälaista toimintaa arvostetaan.

✅ Anna realistinen kuva tehtävästä. Kun tehtävään valituksi tulleelle myöhemmin selviää, että tehtävää on kaunisteltu, hän kokee itsensä huijatuksi ja todennäköisesti lähtee.

✅ Tee onnistumisen tueksi hyvä perehdytyssuunnitelma. Seuraa ja kerää palautetta koeajalta, käy seurantakeskusteluita sen aikana ja järjestä tarvittavaa osaamistukea. Silloin henkilöstä tulee mahdollisimman nopeasti tuottava.

✅ Seuraa rekrytoinnin ROI:ta. Jos et saa rekrytoinnilla rahalle vastinetta, ota asia pian puheeksi.  Alisuoriutuminen syö työyhteisöä ja tulosta.

Jos oikeanlaista henkilöä ei ole ehdokkaiden joukosta saatavilla, on valitsematta jättäminen paras päätös. Väärä rekrytointi koituu aina harmiksi kaikille.

Jatka etsimistä.