(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Vastakkainasettelusta asiakasvastuullisuuteen

Yrityskulttuuriimme sisäänrakennettu jännite työntekijöiden edunvalvonnan ja yrityksen johdon välillä kulminoituu TUPO- tai TES -kierrokseen. Sieltä riitelyn ja vastakkainasettelun kulttuuri iskostuu sekä yksittäisen esimiehen että luottamusmiehen selkärankaan, vaikkei siihen pitäisi olla syytä.

Esimiehillä ja luottamusmiehillä on yhteinen tavoite: maksimoida yrityksen kehittyminen ja taloudellinen tulos. Se on ainoa tapa  varmistaa työpaikkojen säilyvyys nopeasti muuttuvassa maailmassa – eikä se onnistu ilman viihtyvää ja hyvinvoivaa henkilöstöä, jolla on suora vaikutus asiakastyytyväisyyteen.

Kohti luottamusta ja kaikkia hyödyttävää yhteistyötä

Avoin keskustelu yhteisestä tavoitteesta on luonteva aloitus. Molemmat osapuolet haluavat henkilöstön voivan hyvin, jolloin tuottavuus lisääntyy ja sairauspoissaolojen määrä ja kustannukset vähenevät.

Avoimuutta vahvistetaan säännöllisillä, epävirallisilla tapaamisilla, joissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja huolia, valmistellaan tulevia neuvottelukierroksia sekä lisätään ymmärrystä yrityksen strategiasta ja toiminnan dynamiikasta. Luottamusmiesten on tärkeää ymmärtää, mikä vaikuttaa yrityksen tulokseen ja miten asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat.

Luottamusmiehiä kannattaa hyödyntää myös henkilöstöhaasteiden ratkaisemisessa sekä henkilöstön kehittämisessä. Luottamusmiehet edustavat työntekijöille sekä lepotuolia että auktoriteettia, joten he pystyvät vaikuttamaan yksittäisiin henkilöihin ja heidän asenteisiinsa. Lisäksi luottamusmiehet voivat kerätä ja tuoda tietoa henkilöstön osaamistarpeista linkitettäväksi tehtävänkuviin ja urapolkuihin.

Keskustelun taustalla ja punaisena ohjenuorana on vanha totuus: asiakkaat maksavat niin esimiesten kuin työntekijöidenkin palkat. Vastakkainasettelu kannattaakin vaihtaa asiakasvastuullisuuteen: miten tarjoamme asiakkaille parhaan mahdollisen kokemuksen henkilöstön nauttiessa työstään hyvin kannattavassa yrityksessä?

Kirjoittaja on yksi Momentouksen vuosina 2013 – 2014 toteuttaman johtajien verkostoitumisohjelman, 100 Suomen vauhdittajaa -ohjelman osallistujista.