(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Vastuullisuus yrityshallitusten agendalla

Pitkän uran Nokian lakiasianjohtajana tehnyt ja nykyisin useassa yrityshallituksessa vaikuttava Kirsi Komi jakoi ajatuksiaan vastuullisuudesta yrityshallituksen näkökulmasta Momentouksen Vastuullisuus liiketoiminnan edellytyksenä -aamiaisseminaarissa. Yhdeksän vuotta eri hallituksissa vaikuttanut Komi totesi, että hallitustyö muuttuu ja kehittyy vastuullisimmaksi ja vaativammaksi koko ajan.

Vain vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät pitkässä juoksussa

Viime vuosina vahvasti esille nousseita teemoja ovat mm. ilmastonmuutos, muovin käyttö ja kierrätys sekä yritysvastuuasiat kuten yritysverojen maksaminen ja yrityksen kotipaikka sekä palkitseminen. Nämä ovat vaikuttaneet Kirsi Komin mukaan todella vahvasti hallitustyöskentelyyn. Hänen mukaansa mikään yritys ei voi enää toimia miettimättä jatkuvasti vastuullisuuskysymyksiä eikä kukaan ei enää kyseenalaista asian tärkeyttä. Yrityksissä mietitäänkin aidosti, miten niissä voidaan toimia entistä vastuullisemmin ja missä asioissa olisi parannettavaa. Kun tarkastellaan, miten esimerkiksi kansainväliset institutionaaliset sijoittajat toimivat, voidaan todeta, että yritykset, joilla on vastuullisen toimijan leima, pärjäävät joka tasolla paremmin.

Veroparatiisit vääristävät kilpailua, koska ne asettavat esimerkiksi suomalaiset pienet kotimarkkinayritykset huonompaan asemaan. Tämän Kirsi Komi näki haasteena, kuten myös sen, miten haaste ratkaistaan. Hän kertoi löytävänsä itsensä yrityksen veroasioista käytävissä keskustuissa pöydästä, jossa on itsestään selvää, että veroja pitää maksaa ja jossa verosuunnittelua tehdään avoimesti ja vastuullisesti. Hän uskoo, että harva löytää nykyisin itsensä usein paikasta, jossa aggressiivisesti mietitään, ettei veroja maksettaisi. Kysymys on kuitenkin niin iso ja globaali, että yrityshallituksissa sitä ei ratkaista.

Vastuullisuuskysymykset hallituksen agendalla pysyvästi

Konkreettisesti vastuullisuuskysymyksiä mietitään hallituksissa koko ajan, ei vain kerran vuodessa vastuullisuusraportin valmistuttua. Omistajien ja hallituksen tulee ottaa vahva rooli vastuullisuuskysymyksissä. Esimerkillä näyttämisen ja johtamisen tulee lähteä hallituksesta, joka tukee ja sparraa toimivan johdon, joka puolestaan näyttää positiivista esimerkkiä edelleen organisaatioon – vain näin positiivinen muutos tapahtuu.

Hallitus vastaa tänä päivänä yhä suuremmasta määrästä asioita ja sen pitäisi näkyä enemmän yrityksissä.  Hallituksen ja toimivan johdon suhdetta vastuullisuuskysymyksissä Kirsi Komi kuvasi niin, että yritystä johtaa aina toimiva johto eli toimitusjohtaja ja johtoryhmä, jota hallitus sparraa, innostaa ja myös haastaa. Eli käytännössä esittää kysymyksiä ja nostaa vastuullisuuden näkökulmia liiketoimintaa koskeviin keskusteluihin johdon kanssa. Vastuullisuusasiat tulee sisällyttää strategiaan ja jalkauttaa organisaatioon. Vastuullisuus on jatkuvaa parantamista. Kirsi Komi totesi naurahtaen olevansa riittävän vanha muistamaan ajan, jolloin nämä asiat olivat ”viherpiiperrystä”, joista ei johtoryhmissä tai hallituksissa juuri puhuttu.

Vastuulliset yritykset kiinnostavat myös työnhakijoita

Kirsi Komi uskoo vahvasti, että eettisyys ja vastuullisuus vaikuttavat myös yrityksen kykyyn houkutella parhaita työnhakijoita. Vastuullisuus nousee keskusteluissa esille yhä useammin ja Komi totesi, että jos hän itse olisi työmarkkinoiden käytettävissä, olisi hän hyvin kiinnostunut siitä, että yritys toimii vastuullisesti. Suorahaun toimeksiantajana hän edellyttäisi, että vastuullisuusasiaa pidetään haastatteluissa pinnalla ja että tehtävään palkattavalla henkilöllä on oikea, yrityksen odotuksiin vastaava arvomaailma.

Kirsi Komi on muun muassa Docrates Syöpäsairaalan hallituksen puheenjohtaja ja Metsä Board Oyj:n ja Humana AB:n hallitusjäsen.

Lue myös: Hallitus voimavarana tai valvojana ja Yrityshallituksen erilaiset roolit.