(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Verkostoitumisen todelliset hyödyt

Työelämätaidoissa verkostoituminen on vakiintunut itsestään selväksi, hyödyllisenä pidetyksi taidoksi. Mistä syistä olisi todella aihetta panostaa verkostoitumiseen? Ja voiko siitä olla kenties haittaakin, kuten inttäisi vanha sananlasku ”Joukossa tyhmyys tiivistyy”?

Mahdollisia hyötyjä

 • Sosiaalisen identiteetin tuki ja kehittyminen. Samaistuminen hyvään referenssiryhmään voi antaa henkilölle oikeaa statusta ja avata hyviä kontakteja. Hyvään ryhmään kuuluminen tukee myös itsetuntoa. Jokainen haluaa kuulua menestyjien joukkoon.
 • Oma brändäys. Tulet tunnetuksi osaajana ja henkilönä.
 • Best practice -kokemusten jakaminen. Hyvistä käytännöistä kuuleminen eri toimialoilta on tyypillinen verkostoitumisesta haettava hyöty.
 • Oppiminen toisen kokemuksista. Saat ahaa-elämyksiä keskustelujen kautta ja kuulemalla muiden kokemuksista, onnistumista ja epäonnistumisista.
 • Oman oppimisen reflektointi. Kehittymiskokemusten tietoinen läpikäynti vahvistaa oppimista.
 • Suhteiden solmiminen, joista voi olla hyötyä, iloa ja tukea. Verkosto voi olla osa sosiaalista hyvinvointiasi ja tukea sinua tilanteissa, joissa ei tarvitsekaan yrittää pärjätä aivan yksin.
 • Valtarakenteita lähentyminen. Tutuntuttujen kautta saat uusia kontakteja, joita olisi ollut vaikeampi tavoittaa suoraan.
 • Perspektiivin ja ymmärryksen laajeneminen. Pystyt ilmiötasolla tunnistamaan trendejä, yhteiskunnan ja organisaatioiden tilanteiden samanlaisuuksia ja erilaisuuksia ja se auttaa sinua suhteuttamaan oman työtilanteesi.

Mahdollisia haittoja

 • Ajankäyttö, priorisointi, ruuhkavuodet. Käytänkö verkostoituessani aikani oikein työn ja elämän tärkeiden asioiden kannalta?
 • Mitä jos verkosto on heikkolaatuinen? Verkoston huono laatu ei tuota haluttuja hyötyjä. Ehkäpä se voi jopa vääristää näkemyksiä.
 • Toimistokuukkeli ja verkostokuukkeli? Sosiaalinen aktiivisuus voi olla myös ajankulua, joka antaa syyn pitäytyä poissa tehokkaan työnteosta.
 • Ideoiden keskinkertaistuminen. Kuten sanottua, kansanviisaus inttää että, joukossa tyhmyys tiivistyy. Jos sparrausseura on väärä, voivat hyvätkin ideat latistua.