(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Yrityshallituksen erilaiset roolit

Uusien jäsenten tunnistaminen yritysten hallituksiin ensi kevään yhtiökokouksia silmällä pitäen on nyt syksyn myötä käynnistynyt.

Hallitusten kokoamiseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Toimivaa johtoa valitaan, suunnataan, arvioidaan ja tuetaan ammattimaisesti, mutta hallituksen roolin määrittely, kokoaminen ja työn arviointi ovat usein puutteellista.

Hallituksen rooli tulisi pohjata yrityksen tilanteeseen: mikä on toimintaympäristö, tavoitteet, strategia? Mitä muutoksia liiketoiminnassa tarvitaan? Minkälaista tukea toimiva johto työlleen kaipaa? Näin hahmottuva rooli luo puolestaan pohjan hallitusjäsenten profiileille: tarvitaanko osaamista hallintotavasta, toimialasta, liiketaloudesta, digitaalisesta liiketoiminnasta, yritysjärjestelyistä, muutoksen läpiviennistä, brändinluonnista, kansainvälistymisestä tai vaikkapa yhteiskunnasta? Kun profiilit on määritelty, tulisi ammattimaisesti tunnistaa profiilien mukaisia potentiaaleja.

Potentiaalisten hallitusjäsenten tunnistus, kontaktointi, haastattelut, arvioinnit ja valinnat yhtiökokouksille muistuttavat monin tavoin ammattimaista toimivan johdon valintaa. Järkeenkäypää, järjestelmällistä ja aika yksinkertaista. Mutta kuinka usein hallituksen valinta perustuu tällaiseen prosessiin? Liian harvoin.

Hallituksien roolista käytävässä keskustelussa korostuvat liiaksi laillisuusnäkökulma ja suuret yhtiöt. Pörssin suositukset ja hyvä hallintotapa ovat tietysti olennaisia, mutta yrityksellä on hallituksen suhteen muitakin tarpeita kuin valvontatehtävä. Hallituksella on myös tukitehtävä, joka painottuu sitä enemmän, mitä pienemmästä tai poikkeuksellisemmasta yrityksestä on kyse.

Hallituksen tukitehtävä on ensisijainen voimavarahallituksessa, jossa hallituksen jäsenten osaaminen täydentää toimivan johdon kompetensseja. Näkemyksellä ja taidolla koottu hallitus voi ratkaisevasti edistää yrityksen liiketoiminnan menestystä, samalla kun se suoriutuu governance-roolistaan.

Kumpaa lähiyrityksesi tarvitsee, hallintotapahallitusta vai voimavarahallitusta?

 

Kirjoittaja Pasi Natri on johdon suorahakuyritys Momentouksen Managing Partner.