(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Yrityskauppoihin varmempaa onnistumista

Elämme parhaillaan yrityskauppojen kuumaa aikaa. Kaupat näkyvät kiireenä ostajilla, ostettavilla, eri kokoisilla sijoittajilla, juristeilla, konsulteilla – ja myös meillä suorahaussa M&A-kyvykkäiden roolien hakuna kasvuhakuisiin yrityksiin.

Olen aiheeseen syttynyt nyt tosissani ja sparrannut due diligence -nykykäytänteistä ja niiden täydentämisen tarpeista arvostamieni henkilöiden kanssa; heille M&A kuuluu tiiviisti arjen agendalle.

Toistuvan samat kompasteet

Havainto M&A -onnistumisten haasteista on kokemusdatan ja tutkimustiedon osalta toistuvan samaa:

  • avainhenkilöistä ei ole käytettävissä riittävästi tietoa
  • organisaatiokulttuurien vaikutus jää liian vähälle huomiolle.

Olisiko nyt korkea aika avata täydentävä doktriini ja alkaa tuoda johtamisen ja kulttuurin osalta yrityskauppojen onnistumista tukevaa arviodataa? Kyllä, sanovat aihetta sparranneet.

M&A-keskustelukumppanini nostivat seuraavia sisältöjä tarpeelliseksi nykyisen dd-datansa rinnalle:

  • johdon kyvykkyys johtaa nykyistä strategiaa
  • nykyisen johdon kyvykkyys johtaa yritysoston jälkeistä haluttua uudistusta ja toteuttaa sille asetettuja tavoitteita.

Myös seuraavat kysymykset kiinnostivat johdon auditoinnin sisällön kehittämisalueina:

  • Mitä olen ostamassa? Johdon auditoinnin tulisi tuoda analyyttistä tietoa ostettavan yrityksen johdon kyvykkyydestä, sitoutumisesta ja kulttuurista. Arvio kuvaa johdon ja kulttuurin vahvuudet ja puutteet suhteessa ostavan yrityksen tavoitteisiin.
  • Miten hyödynnämme nykyisen johdon? Johdon auditoinnin tulisi antaa selkeät suositukset avainhenkilöiden parhaaseen hyödyntämiseen, sitouttamiseen, johtamiseen ja rajoitteiden huomioimiseen.
  • Miten nopeutamme oston jälkeistä arvonnousua? Arvion tulisi ottaa kantaa nykyisen ohella myös halutun strategian mukaisiin osaamisiin ja niiden täydennystarpeisiin. Arvion tulisi valottaa myös organisaatiokulttuurin vauhdittavia ja hidastavia tekijöitä, jotka hyödyttävät ostajaa/sijoittajaa.

Haaveilen aloittavani pragmaattisen soveltavan, ei-akateemisen tutkimuksen aiheen parissa. Jos jaat saman agendan, ole yhteydessä minuun.  Keskustellaan, miten voisimme yhteistyössä hyödyttää suomalaisen liike-elämän ja yritysostojen kehittymistä käytännössä johdon ja kulttuurin arviointikäytänteiden osalta.