(Työ)elämää ja suorahakua

Ajatuksiamme (työ)elämästä, suorahausta ja johtamisesta, kirjoittajina Momentouksen ja kumppaneidemme asiantuntijat.

Palaa blogin etusivulle

Yrityskulttuurin ymmärtäminen on onnistuneen johtajavalinnan kulmakivi

Löytääksemme kestäviä ratkaisuja koemme tärkeänä tutustua asiakasyrityksemme yrityskulttuuriin eli sen tapaan toimia. Yrityskulttuuriin paneutuminen pohjustaa onnistunutta rekrytointia kahdesta näkökulmasta: ensinnäkin tarkennamme siltä pohjalta ideaaliprofiilia ja hakustrategiamme oikeellisuutta ja toiseksi voimme antaa kandidaateille oikeanlaisen kuvan sekä asiakasyrityksen nyky- että tavoitetilanteesta. Yhtiön tilanteesta riippuen etsimme joko yrityskulttuuriin samaistuvaa henkilöä tai yrityskulttuurin muutoksen vauhdittajaa.

Johtajan tehtävä on luoda pohja voittajakulttuurille

Yrityskulttuurin selvittäminen osana toimintaprosessiamme on mielestäni erittäin tärkeää, onpa sitten kyseessä suorahaku tai Management Audit. Uskomukseni vahvistui entisestään tutustuttuani maailmanluokan innovaatioyhtiön IDEOn tapaan luoda edellytykset erinomaisten tulosten saavuttamiseksi.

IDEOssa tuloksia saavutetaan ratkaisemalla haasteita äärimmäisellä luovuudella. IDEOn kulttuurissa ei pakoteta, vaan inspiroidaan tekemään. Yhtiössä puhutaan auttajien kulttuurista, jossa jokainen IDEOlainen asemaan katsomatta on tarvittaessa käytettävissä, kun projekteissa tarvitaan osaamista tai näkemystä projektitiimin ulkopuolelta. Koska avun pyytämistä usein arastellaan, pyritään IDEOssa järjestelmällisestä madaltamaan kynnystä, ja itse asiassa projektitiimin jäseniä rohkaistaan olettamaan, että apua tarvitaan.

IDEOn auttamiskulttuuria tutkittaessa selvisi, että siihen keneltä apua pyydetään, vaikutti osaamista ja saavutettavuutta enemmän luottamus – se kuinka mukavaa ja turvallista oli jakaa ajatuksia ja keskustelulla virheistä ja ongelmista henkilön kanssa. Tämä kertoo, että IDEOssa on nimenomaan tietynlainen yrityskulttuuri ja tapa toimia, jota myös uusien tiiminjäsenten tulee arvostaa ja joka heidän tulee omaksua.

Uskon yritysjohtajien panostavan jatkossa vahvasti yrityskulttuurin selkeyttämiseen ja voittajakulttuurin luomiseen. Nähtäväksi jää, kuka on tässä muutoksessa nopein. Me Momentouksessa aiomme jatkossakin tukea asiakkaitamme paneutumalla huolellisesti asiakasorganisaatioidemme yrityskulttuuriin, ja löytämällä siihen liittyviä tavoitteita edistäviä ratkaisuja.