Kannamme kortemme kekoon paremman Suomen puolesta.

Vastuullisuus Momentouksella

Meille vastuullisuus tarkoittaa ihmisten ja ympäröivän yhteiskunnan kunnioittamista kaikessa, mitä teemme. Toimintamme perustuu luottamukseen ja syvälliseen ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseen. Korostamme työssämme tinkimätöntä etiikkaa ja rehellisyyttä, joka meille tarkoittaa laadukasta työtä ja vastuuntuntoa.  Olemme aidosti kiinnostuneita suomalaisesta työelämästä ja haluamme jatkuvasti kehittyä ollaksemme paras mahdollinen kumppani asiakkaallemme.

 

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuumme

Taloudellinen vastuu tarkoittaa Momentouksessa omasta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista. Se takaa toimintamme jatkuvuuden myös pitkällä tähtäimellä. Momentous tarjoaa työpaikan tällä hetkellä noin kahdellekymmenelle henkilölle ja on johdon ja asiantuntijoiden suorahakujen toteuttajana saattanut yhteen satoja yrityksiä ja työntekijöitä.

Kilpailukyky ja hyvä taloudellinen tulos ovat tarjonneet meille mahdollisuuden panostaa henkilöstön ohella myös yhteiskunnan hyvinvoinnin kehitykseen. Johtamisen asiantuntijana olemme rohkaisseet suomalaisia johtajia verkostoitumaan yli toimialarajojen ja tuomaan suomalaiseen työelämään parempaa johtamista ja menestymistä saattamalla yhteen suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaiset johtajat kahdessa 100 Suomen vauhdittajaa -verkostoitumis- ja johtamisohjelmassamme, jotka toteutimme vuosina 2013-2014 ja Suomen itsenäisyyden juhlavuotena 2017.

Konsulttimme toimivat myös mentoreina uransa alkuvaiheessa oleville ja auttavat johtajia löytämään itselleen vertaismentorin.

 

Hyväntekeväisyys

Osana yhteiskuntavastuutamme olemme lahjoittaneet vuosittain rahaa valitulle yleishyödylliselle yhteisölle. Momentous on yrityskummi alle kouluikäiselle Faith Jeptoolle World Visionin Kenian kehitysyhteistyökohteessa. Kummiutemme mahdollistaa kummilapsemme kotiseudun kaikkien lasten koulunkäynnin, terveydenhuollon ja riittävän ravinnon.

Paikallisesti olemme keränneet lastensuojelun piirissä oleville lapsille joululahjoja Joulupuu-keräykseen osallistumalla.

Lisäksi jokaisella momentouslaisella on mahdollisuus käyttää yksi työpäivä vuodessa itse valitsemaansa vapaaehtoistyöhön tai hyväntekeväisyyteen.